zobacz wszystkie

Aktualności

Lepszy klimat w kurortach – NFOŚiGW wspiera inwestycje ekologiczne

„Klimatyczne Uzdrowiska” – tak nazywa się nowy program NFOŚiGW, do którego od 15 lipca rozpoczął się nabór wniosków. Do rozdysponowania jest 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych, chcących wzmocnić swoją odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy. Wsparcie z NFOŚiGW to szansa na rozwój dla ponad 50... więcej

Dwa nowe rezerwaty – Czarcia Kępa i Przysłup

26 lipca 2021 r. opublikowano zarządzenie RDOŚ w Olsztynie w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Czarcia Kępa”. Nowy rezerwat, o pow. 30,25 ha, jest położony w gminie Dubeninki, w Nadl. Gołdap (RDLP w Białymstoku). Stanowi wyspę leśną w krajobrazie rolniczym, znajduje się na stromym zboczu doliny Błędzianki, w ramach struktury... więcej

Stowarzyszenie „Polski Recykling” – Projekt ROP w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku spoczywa na producentach i wprowadzających. więcej

Alicja Florek Studentem Roku – Nagroda im. Prof. Józefa Rivolego

W 2007 r. Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL postanowił corocznie nagradzać najlepszego studenta Wydziału Leśnego, a od 2021 r. kierunku leśnictwo Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytułem „Student roku” oraz nagrodą finansową. Od 2008 r. pełna nazwa tytułu brzmi: „Nagroda i tytuł studenta roku im.... więcej

zobacz wszystkie

Artykuły

Ujarzmiać dzikość z nowoczesnymi oponami leśnymi

Opony Leśne Alliance FORESTAR III / Alliance 643 Forestar III oraz 644 Forestar III są to opony leśne nowej generacji, zaprojektowane specjalnie do maszyn leśnych jak Forwardery i Harwestery, aby wzmacniać pracę maszyn w bardzo ciężkich warunkach. Dzięki ulepszonej i wzmocnionej konstrukcji, nowoczesnym kształtom bieżnika opony te mogą sprostać... więcej

Nauczanie z wyzwaniami

Jedenaście szkół leśnych podległych Ministerstwu Klimatu i Środowiska to niegdysiejszy stabilny fundament edukacji leśnej w Polsce. Dziś muszą one walczyć o swoje miejsce w systemie zawodowej oświaty. Z jednej strony są bowiem osaczone leśnymi klasami w szkołach wielobranżowych. Z drugiej – funkcjonuje ponad dziesięć uczelni o profilu leśnym.... więcej

Lotnicze skanowanie laserowe w ocenie szkód pohuraganowych

Jednym ze skutków zmian klimatycznych jest wzrost częstotliwości występowania huraganów. Modele klimatyczne wskazują także, że ta tendencja będzie się w przyszłości utrzymywać. więcej

Atomizacja nauki – nie, interdyscyplinarność – tak

O przyszłości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w szczególności – Wydziału Leśnego i Instytutu Nauk Leśnych, o relacjach między reprezentantami nauk leśnych i technologii drewna oraz o pracy uczelni w warunkach pandemii, rozmawiamy z rektorem SGGW – Michałem Zasadą. więcej

zobacz wszystkie

Patronujemy

EkoLas

Targi Eko-Las 2021 Wraz z organizatorami zapraszamy na największą imprezę wystawienniczą poświęconą gospodarce leśnej, przemysłowi drzewnemu i ochronie środowiska, która odbędzie się 2-4 września w Mostkach k. Świebodzina. więcej

Podróż w czasie na przyrodniczej wystawie Pierwotna Puszcza Sandomierska

Takiej wystawy jeszcze nie było! Pierwotna Puszcza Sandomierska odkrywa przed nami swoje tajemnice na ekspozycji poświęconej faunie charakterystycznej dla tego terenu. Ekspozycja zaprezentuje kilkadziesiąt gatunków ssaków i ptaków, które żyły... więcej

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach"

Konferencja odbędzie się w dniach 16–18 września 2021 roku w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym "Perła Borów" w Tleniu. więcej

Bajarze z leśnej polany

Konkurs ten ma na celu szerzenie wiedzy leśnej i kształcenie pozytywnych postaw wobec przyrody. Liczę, że zachęci on do częstego odwiedzania terenów leśnych oraz korzystania z uroków polskich lasów. więcej