Dąbrowy Krotoszyńskie

28 lutego 2018 12:02 2018 Wersja do druku

Dąbrowy Krotoszyńskie
Monografia przyrodniczo-gospodarcza
Władysław Danielewicz (red.)


Znany wśród leśników kompleks leśny Wielkopolski doczekał się kompleksowego opracowania, które ujmuje większość charakterystycznych dla niego zagadnień. Monografia ukazała się niejako z okazji 117. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbywał się we wrześniu w Gnieźnie.

Dlaczego krotoszyńskie lasy zasługują na miano wyjątkowych? Gospodarka człowieka przez wieki eliminowała zadrzewienie z tych siedlisk, które swoją żyznością rokowały obfity plon na polach. Dlatego dziś tylko w dwóch miejscach w kraju mamy tak duże areały, ponad 4 tys. ha, zwartych dąbrów: w Nadleśnictwie Świdnik na Lubelszczyźnie i w Nadleśnictwie Krotoszyn. Monografia charakteryzuje szerszy obszar, tj. wszystkie lasy z przewagą dębu porastające Płytę Krotoszyńską, rozmieszczone na terenie czterech współczesnych nadleśnictw pomiędzy Jarocinem, Ostrowem Wielkopolskim, Krotoszynem i Gostyniem.
Wyjątkowość kompleksu lasów dębowych ogniskuje zainteresowania wielu badaczy. Stąd też książka to zbiorowa praca 25 autorów, którzy scharakteryzowali obiekt tak pod względem siedliska (gleb i hydrologii) i przyrody ożywionej (rośliny i zespoły roślinne, grzyby, fauna), ale także gospodarki. To wszak drzewostany Płyty Krotoszyńskiej dostarczają surowca na słynne aukcje cennego drewna – w tym roku odbyła się 26. edycja. Rozdziały dotyczące bieżącej sytuacji dąbrów odnoszą się do obecnej, niezbyt optymistycznej sytuacji dąbrów w Polsce, czyli zjawiska zamierania dębów. Ten problem, związany z kompleksem czynników abiotycznych i biotycznych, charakteryzuje zespół z IBL. Tom podsumowuje artykuł jego redaktora, który charakteryzuje problematykę ochrony przyrody.
RaZ