Europejski słownik dotyczący pożarów lasu

31 października 2013 12:55 2013 Wersja do druku

Europejski słownik dotyczący pożarów lasu

wersja angielska: Robert Stacey, tłum.: Józef Piwnicki, Ryszard Szczygieł
IBL 2013, 144 s.


Leśnikom na całym świecie przyświeca jeden cel – gospodarować lasami tak, by pozostawić je następnym pokoleniom w co najmniej takim stanie, w jakim sami je zastali. Wspólny cel czasem jednak trudno osiągnąć, zwłaszcza gdy... nie można się dogadać!


Wspólny język jest szczególnie istotny na terenach przygranicznych i w przypadku sytuacji kryzysowych – a takimi są bez wątpienia pożary lasów. By pomóc w ich zapobieganiu i zwalczaniu, powstał projekt „Europejskie sieci dotyczące pożarów lasów” (EUFOFINET) zrzeszający kraje europejskie. Realizowany był od października 2010 r. do końca 2012 roku.

Jednym z efektów projektu jest powstanie „Europejskiego słownika dotyczącego pożarów lasów”, który ma być elementem budowania dobrych praktyk w zakresie prewencji przeciwpożarowej.

Słownik zawiera terminy związane z pożarami lasów. Każdy z nich uzupełniony jest szerszą definicją i podany w języku angielskim i polskim. Hasła wybrali wspólnie brytyjscy strażacy i ratownicy, wspierani przez kolegów z dziewięciu krajów. Słownik aspiruje zarówno do roli dokumentu wzorcowego, jak i materiału szkoleniowego (projekt zakłada także organizację warsztatów i konferencji). Ma zostać przetłumaczony z języka angielskiego na języki zarówno krajów partnerskich EUFOFINET, jak i pozostałych krajów europejskich. Zadania przetłumaczenia na język polski podjął się IBL.

Słownik podzielono na trzy działy, oznaczone kolorami, dotyczące środowiska pożaru (w nim zagadnienia z zakresu rozprzestrzeniania się pożaru, materiałów palnych, terenoznawstwa, warunków meterologicznych), działań gaśniczych (a w ramach niego zagadnienia bezpieczeństwa, prowadzenia działań ratowniczych, taktyki, kartografii i czytania map, wyposażenia, a nawet lotniczych akcji gaśniczych) i przygotowania do pożarów lasów, profilaktyki i odbudowy (poruszający kwestie zapobiegania, wykrywania, ustalania okoliczności powstawania pożarów). Hasła i definicje zestawiono w czytelne tabele. Spis użytych terminów ułatwia odszukanie właściwego hasła.                 

UZ