Nadleśnictwo Marcule

11 czerwca 2013 10:09 2013 Wersja do druku

Nadleśnictwo Marcule. Historia lasów, gospodarki i administracji leśnej

Piotr Kacprzak
Nadleśnictwo Marcule 2012, s. 304

Choć to nie pierwsze nadleśnictwo, które zdecydowało się na wydanie monografii, tak obszernego opracowania dotychczas nie było. Książka, co warto podkreślić – w formacie A4, liczy przeszło 300 stron! O jej wyjątkowości świadczy także warsztat, jaki stosuje autor (zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, który na s. 6 bieżącego numeru „Lasu Polskiego” uzasadnia potrzebę tego typu opracowań). Książka zawiera właściwy dla opracowań historycznych aparat naukowy. Dzięki przypisom można się zorientować, z jak rożnych i solidnych źródeł korzystał Piotr Kacprzak.


Nadleśnictwo Marcule Autor wprowadza czytelnika w dzieje nadleśnictwa, zaznajamiając go wpierw z ogólnym kontekstem historii regionu. Pisząc o czasach przedrozbiorowych, opiera się na kilku opracowaniach, ale począwszy od początków XIX w., sięga już do zasobu dokumentów, szczęśliwie zachowanych w radomskim archiwum państwowym. Najwcześniejsze dotyczą Leśnictwa Iłża, protoplasty dzisiejszych Marculi. Piotr Kacprzak szeroko korzysta również z zasobów archiwalnych zgromadzonych w nadleśnictwie i RDLP. Ostatni rozdział to prezentacja współczesnego Nadleśnictwa Marcule, które w ub. roku obchodziło 20-lecie reaktywowania. Książka przypieczętowuje tę rocznicę.

Historię tworzą ludzie i dlatego tom zawiera ogrom informacji osobowych. To zestawienia nazwisk personelu leśnego, krótkie i dłuższe biogramy pracowników, imponująca liczba zdjęć archiwalnych i współczesnych. Tu jednak nie można nie nadmienić o rzucających się w oczy powtórkach, jak np. trzykrotnie umieszczonej okupacyjnej fotografii Inspekcji Leśnej ze Starachowic. Szkoda, że edytorskie niedociągnięcia pojawiły się w tak solidnym opracowaniu, bo wprowadzają niewątpliwy dysonans z solidnym warsztatem historycznym.

Ten zaś warto promować wśród autorów zabierających się za podobną pracę. Historia nadleśnictwa to nie opracowanie nt. dziejów Polski. Dlatego trudno się spodziewać, by kiedykolwiek doczekała się dyskusji, poprawek czy uzupełnień. Warto mieć świadomość, że raz przygotowana monografia pozostanie na lata.

RaZ