Sokół wędrowny

2 kwietnia 2013 14:15 2013 Wersja do druku

Sokół wędrowny  

Paweł Wieland

Wydawnictwo Klubu Przyrodników 2012, 216 s.

„Sokół wędrowny” to najnowsza monografia przyrodnicza z cyklu wydawanego przez Klub Przyrodników. Jej niekwestionowanymi atutami są prezentacja aktualnej literatury przedmiotu oraz, zaskakująca niekiedy, skrupulatność przytaczanych informacji. Słowem – solidna dawka wiedzy o jednym z najbardziej znanych (za sprawą ogromnych zasług w sokolnictwie) ptaków drapieżnych, który do niedawna znajdował się na krawędzi istnienia.


Autor, leśnik (podleśniczy w Nadleśnictwie Wolsztyn) i sokolnik, od lat związany z programem reintrodukcji sokoła wędrownego, dokonuje  przeglądu najnowszych doniesień naukowych oraz obserwacji dotyczących sokoła – zestawia m.in. informacje o stanie populacji na świecie, analizuje możliwe zagrożenia, przybliża rezultaty badań telemetrycznych oraz przedstawia kalendarium działań, które przywróciły ten gatunek polskiej przyrodzie, w tym także polskim lasom. Nie pomija przy tym kwestii podstawowych, porządkujących dotychczasową wiedzę z zakresu pozycji systematycznej, rozmieszczenia oraz biologii i ekologii.

Szczególnym sukcesem zabiegów czynnej ochrony sokoła jest odbudowa nadrzewnego ekotypu, który niegdyś dominował na obszarze naszego kraju. Jedną z ciekawostek, których nie brakuje na kartach książki, jest fakt, że ten sposób gniazdowania okazuje się być u tego gatunku cechą wdrukowaną, która uzupełnia tylko wrodzoną skłonność do lęgów naskalnych.

„Sokół wędrowny w Polsce został uratowany” – to optymistyczne stwierdzenie wieńczy ostatni rozdział monografii. Nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach. Jakie były koleje restytucji tego gatunku oraz jakie są perspektywy rozwoju, dowiedzą się ci, którzy zechcą poświęcić kilka chwil na lekturę książki Pawła Wielanda.        
ADep