Wilk

5 lutego 2013 08:23 2013 Wersja do druku

Wilk
Tadeusz Budziński, Andrzej Strumiłło
Wydawnictwo Edyty Wittchen 2012, 164 str.

Wilk w symbolice i mitach wielu cywilizacji zajmuje znaczące miejsce. Wilczą postać łączono z istotami boskimi, herosami, demonami i wilkołakami. Symbolizował on zarówno odwagę, waleczność, jak i okrucieństwo, chytrość, chciwość oraz wiele innych cech groźnych i negatywnych. Od wieków wilka tępiono, ceniąc jako trofeum jego skórę, czaszkę i kły.Podstawę albumu opracowanego przez Andrzeja Strumiłłę stanowią znakomite fotografie Tadeusza Budzińskiego. Ich autor – myśliwy, tropiciel, strzelec i fotograf – przez wiele lat dokumentował wilcze losy na tle majestatycznego krajobrazu Bieszczad. (...) Dalej chcę słuchać przy księżycu i w śniegu Otrytu wyjących watah, wabić i czekać na ciemne sylwetki wilków sunące lekko po stoku trop w trop lub obserwować je w gonnym szyku idące za chmarą jeleni. Ochrona wilka jest czymś koniecznym i oczywistym, a etyczny myśliwy jest jej sprzymierzeńcem i gwarantem (...) – mówi we wstępie.
W albumie zobaczymy środowisko przyrodnicze, portrety wilka, wilcze łowy i dramatyczne sceny uczty drapieżców. Odrębną, końcową część albumu stanowią sceny polowania na wilki – tropienie, fladrowanie wilczej ostoi i pokot wieńczący łowy.
W albumie znalazły się oprócz wstępu artykuły wybitnych specjalistów badających problematykę wilczą w Polsce, profesorów Bogusława Bobka i Henryka Okarmy, oraz esej Tomasza Konarskiego. Publikacja została zilustrowana reprodukcjami drzeworytów, sztychów oraz obrazów o tematyce wilczej i wzbogacony studiami czaszki wilka wykonanymi przez Andrzeja Strumiłłę. Autorzy tekstów zastanawiają się nad rozwiązaniem wielu spornych problemów dotyczących wilczej populacji w aspekcie gospodarki rolnej i leśnej oraz nad sposobem minimalizacji szkód, przy jednoczesnym zachowaniu tego pięknego zwierzęcia dla przyrody ojczystej. Przytaczane są opinie pozytywnej roli wilka w ekosystemie jako naturalnego selekcjonera zwierzyny czarnej i płowej. Postulowana jest konieczność ujednolicenia prawa międzynarodowego chroniącego wilki i regulującego ich redukcję tam, gdzie staje to się konieczne.
Album do nabycia na stronie internetowej www.edytawittchen.pl .

WE