Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

12 marca 2012 12:00 2012 Wersja do druku

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Wojciech Radecki
Difin 2012, 632 s.

Choć ustawa o ochronie przyrody nie ma jeszcze siedmiu lat, kolejne zmiany spowodowały, że prof. Wojciech Radecki zdecydował się na przygotowanie trzeciego wydania komentarza. Najnowsze, zmienione i uaktualnione, wydanie tej popularnej pozycji jest aż o 1/3, czyli 168 stron obszerniejsze od poprzedniej edycji (2008).


Opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 roku.

W stosunku do poprzedniego wydania, które powstało po trzech nowelizacjach ustawy, to obecne uwzględnia m.in. najbardziej istotną zmianę, która nastąpiła w efekcie wprowadzenia w życie ustawy „ocenowej” z dnia 3 października 2008 r., i do tej pory także doznała ważnych zmian. Powstała struktura instytucji zajmujących się ochroną przyrody, z generalną i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

Siłą rzeczy istotnie rozrosła się część komentarza w zakresie rozdziału 2. ustawy, poświęconego formom ochrony przyrody – od nowego roku weszła w życie nowelizacja porządkująca status parków narodowych (nowe artykuły 8a do f i 10a do h oraz zmiany w sąsiednich pozycjach).

Znacznemu uszczegółowieniu i rozwinięciu uległ komentarz w zakresie prawa dotyczącego ostoi Natura 2000, m.in. po zmianach prawa w zakresie wyznaczania i nadzoru nad ostojami, sporządzania planów ochronnych. Komentarz często odnosi się do prawa unijnego. Znacznie bardziej obszernie prof. Radecki komentuje także mający częste zastosowanie w administracji art. 83, regulujący usuwanie drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Książka dostępna w sprzedaży www.sklep-oikos.net.pl

RaZ