Znane i nieznane oblicza lasu

4 października 2011 10:24 2011 Wersja do druku

Znane i nieznane oblicza lasu
DIApress 2007

Trwający pond godzinę film składa się siedmiu części, wszechstronnie obrazujących życie lasu: „Od olsu do boru”, „Ciągłość istnienia”, „Tętno życia”, „Darz bór”, „W trosce o naturę”, „Czerwony kur”, „Na szlaku”. Podział ten nie jest przypadkowy. Wszak las pełni wielorakie funkcje i korzystają z niego nie tylko prawowici jego mieszkańcy – ale także człowiek.
Część pierwsza – „Od olsu do boru” – ukazuje różnorodność zbiorowisk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem borów sosnowych, stanowiących sedno lubuskich lasów.
„Ciągłość istnienia” przedstawia proces użytkowania lasu przez człowieka. Autorzy prowadzą nas „za rękę” od czyszczonego zrębu przygotowanego do orki, poprzez wyłuszczarnie, wialnie, suszarnie i chłodnie do pierwszego etapu certyfikacji. Przedstawiają wzorcową szkółkę Radzików w Nadleśnictwie Cybinka. Wyjaśniają podstawowe zasady trzebieży a także podstawy nowoczesnego procesu wyrębu.
Wszyscy przyrodnicy będą niewątpliwie usatysfakcjonowani „Tętnem życia”. W tej części bowiem zawarte są najpiękniejsze sekwencje obrazujące biologię i ekologię ptaków i ssaków leśnych.
Film został zrealizowany z zachowaniem niezwykłej dbałości. Posiada znakomite walory edukacyjne i powinien znaleźć się w filmotece każdego przyrodnika, leśnika i myśliwego.           

Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś