Atlas wad drewna

9 sierpnia 2011 11:01 2011 Wersja do druku

Atlas wad drewna
Grzegorz Ślęzak
PWRiL 2010, s. 280

W końcu ubiegłego roku trafiła na rynek długo oczekiwana pozycja, autorstwa pracującego w DGLP Grzegorza Ślęzaka.
Przed wydaniem „Atlasu” podstawowe źródło wiedzy w tym zakresie stanowiła książka „Nauka o drewnie” Franciszka Krzysika oraz norma PN 79/D-01011, jak również rozproszone publikacje tematyczne w czasopismach fachowych (w tym także cykl brakarski, ukazujący się na łamach „Lasu Polskiego” w latach 2008–11). Uzupełniały one oraz rozszerzały i aktualizowały wiedzę zawartą w normie PN 79/D-01011. Wydanie „Atlasu wad drewna” wpisuje się w oczekiwania braci leśnej odnośnie pozycji, która traktuje kompleksowo wady drewna i uzupełnia opis o wady brakujące w normie i jednocześnie dokonuje ich analizy na tle norm europejskich. Treść, układ oraz terminologia użyta w „Atlasie...” stanowią zaletę opracowania. Użyteczną cechą może być podawanie określeń wad surowca (jednak nie wszystkich) w kilku językach europejskich. Książka zawiera kilkaset zdjęć, co sprawia, że każda wada drewna zaprezentowana jest w kilku różnych odsłonach. Małym minusem jest jednak dobór ilustracji. Powinny one być uzupełnione o bardziej charakterystyczne, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych w określaniu wad drewna. Pozycja godna polecenia, będzie dobrze służyć przy opracowywaniu i przygotowywaniu szkoleń. Znajdzie także zastosowanie w praktyce brakarskiej.                      

Jan Kuczyński, Waldemar Antczak