Puszcze Podlasia. Komplet 20 map

14 czerwca 2011 14:35 2011 Wersja do druku

Puszcze Podlasia. Komplet 20 map
RDLP w Białymstoku 2011

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, wraz z nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej, Augustowskiej i Knyszyńskiej, nawiązała współpracę z ukazującym się w stolicy Podlasia „Kurierem Porannym”. Efektem tej kooperacji jest zbiór map pod tytułem „Puszcze Podlasia”.


Prace nad mapami rozpoczęły się w styczniu, serią spotkań z pracownikami aż 16 puszczańskich nadleśnictw. Każda jednostka przygotowała dane kartograficzne i opisowe dotyczące miejsc wartych jej zdaniem szerszego rozpropagowania. Skala 1:40 000, która została wybrana do całości publikacji, bardzo dokładnie odzwierciedla rzeczywisty teren, a arkusz formatu A2 sprawia, że mapa jest bardzo poręczna. Różna wielkość poszczególnych kompleksów leśnych powoduje, że liczba arkuszy przypadających na każdą puszczę też jest niejednakowa. I tak: Puszcza Białowieska z Ladzką to 4 arkusze, Knyszyńska – 9, Augustowska (która wprawdzie geografi-cznie leży na Suwalszczyźnie, ale znalazła się w serii ze względu na przynależność do województwa) – 7.
Całość charakteryzuje się jednolitą szatą graficzną, z dominacją zieleni, z naniesionymi czerwonymi punktami – miejscami wartymi odwiedzin, zaznaczonymi szlakami turystycznymi, punktami widokowymi, miejscami ogniskowymi, szkółkami oraz innymi praktycznymi informacjami. Na odwrocie umieszczono krótkie opisy nadleśnictw (teren, przyroda, historia) oraz rozszerzone opisy najciekawszych punktów na mapie. Są to zarówno miejsca związane z historią, obiekty szczególnie atrakcyjne turystycznie, przyrodniczo (np. bardzo stare drzewostany), związane z lokalnymi legendami (np. mapa obejmująca Nadleśnictwo Browsk opowiada o uroczysku „Zapadła Cerkiew”).
Pierwsza z map, prezentująca okolice Białegostoku, pojawiła się w kioskach wraz z 19-tysięcznym nakładem „Kuriera” 14 marca. Za cenę gazety – 1,70 zł – czytelnik otrzymywał także kartonowe etui, w którym mógł skompletować całą kolekcję. Każdej mapie towarzyszył artykuł o tematyce leśnej i przyrodniczej, przybliżający życie lasu i ludzi z nim związanych. Ostatnia mapa do rąk czytelników „Kuriera” trafiła w połowie kwietnia. Komu nie udało się o czasie map zdobyć – może skontaktować się z redakcją gazety i zakupić cały komplet bądź wybrane egzemplarze. I z przygotowaną przez leśników mapą w dłoni – poznawać przyrodę regionu! 

Maria Nowicka