Z dziejów leśnictwa w Wielkopolsce. Wspomnienia z lasów Nadobrzańskich

13 maja 2009 08:59 2009 Wersja do druku

„Z dziejów leśnictwa w Wielkopolsce. Wspomnienia z lasów Nadobrzańskich”
Andrzej Skibiński
Nadleśnictwo Kościan

Książka zrodziła się dzięki wiedzy i dociekliwości, ale przede wszystkim dzięki pasji autora leśnika i myśliwego. Andrzej Skibiński, pracujący w Leśnictwie Ziemin od 1964 r., po przejściu na emeryturę zagłębił się w przeszłoŚć: poznawał życiorysy pracowników Nadleśnictwa Żegrowo, odkurzył swoje myśliwskie przeżycia, postanowił podzielić się spostrzeżeniami z zakresu gospodarki leśnej.


Nadleśnictwo Żegrowo to obecnie Obręb Żegrowo w Nadleśnictwie Kościan. Autor rozpoczyna wspomnienia od historii żegrowskich lasów, będących w XVI w. własnością Hieronima Krzyckiego, od 1881 r. należących do Szołdrskich, a od początku XX w. do Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W 1927 r. część gruntów wraz z pałacem przejęła DLP w Poznaniu, z przeznaczeniem na siedzibę nadleśnictwa. Publikacja dokładanie przybliża granice administracyjne dawnego Nadleśnictwa, historie odłączanych i przyłączanych obrębów i leśnictw. Historia kończy się 30 czerwca 1974 r., kiedy po 34 latach Nadleśnictwo Żegrowo zostaje przyłączone do NadleŚnictwa KoŚcian.

Znać, że książka nie zrodziła się w zaciszu
bibliotek, osobiste wspomnienia i prywatne śledztwa autora utworzyły fascynującą mozaikę dwudziestowiecznej historii Europy Środkowej
i Wschodniej. Dzięki zachowanym teczkom osobowym, pamięci osób i dociekliwości autora powstał rozdział poświęcony pracownikom Nadleśnictwa Żegrowo. Biogramy niektórych osób mogłyby być tematem odrębnej książki.

Najbliższy sercu leśnika-pisarza jest zapewne rozdział poświęcony leśnictwu w Zieminie. Lasy rozciągające się na pradolinie Obry były świadkami zmian zachodzących w gospodarce leśnej – ścinkę mechaniczną pierwszy raz wykonano w połowie lat 50. XX w., drwale jako nakolanników używali worków ze słomą, do początku lat 90. XX w. żywicowano wszystkie drzewostany sosnowe.

Najbardziej osobisty rozdział jest poświęcony spostrzeżeniom z zakresu hodowli i ochrony lasu. Autor analizuje zmiany zachodzące w „jego” lasach, potrafi wyciągać wnioski z prac poprzedników, nie boi się działań przyjaznych przyrodzie, a nie zawsze zgodnych z Zasadami hodowli lasu, wyczula i podpowiada. Poznajemy leśną tradycję rodziny Skibińskich, która kontynuowana jest obecnie
w piątym pokoleniu a rozpoczął ją przed ok. 150 laty pradziadek autora.

Zainteresowani kupnem publikacji powinni się kontaktować z Nadleśnictwem Kościan.

Marlena Kowalkowska