Leksykon działaczy SITLiD

27 marca 2009 17:27 2009 Wersja do druku

Leksykon działaczy SITLiD
A. Gembarzewski (red.)

SITLiD 2007

W ciągu blisko sześciu dekad przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przewinęło się wiele tysięcy osób. Niemały procent z nich zasłużył sobie w oczach współczesnych członków SITLiD na szczególne upamiętnienie i to właśnie im poświęcony został leksykon.
Wśród zaprezentowanych osób są aktywni działacze ciał statutowych organizacji (zarządów kół i okręgów oraz władz naczelnych), a także ludzie wspierający funkcjonowanie oraz budujący renomę stowarzyszenia na zewnątrz. Drugim argumentem przemawiającym za wydaniem książki był niedostatek literatury przedstawiającej powojenną historię polskiego leśnictwa i drzewnictwa. Z tych powodów Zarząd Główny poparł inicjatywę wydania, a redaktor Andrzej Gembarzewski włożył olbrzymi wysiłek, by zgromadzić noty biograficzne 1153 działaczy
SITLiD. W końcu udało się i oto w końcu 2008 r. otrzymaliśmy pokaźny tom wypełniony sylwetkami polskich leśników.


Każda z nich osób opisana została według jednolitego schematu: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, działalność w SITLiD i innych organizacjach społecznych oraz otrzymane odznaczenia. Tam, gdzie było to możliwe, notę biograficzną uzupełnia fotografia. Nie wszystkie notatki opracowane są z taką samą starannością, ale winy za to nie należy zrzucać na karb wydawcy czy komitetu redakcyjnego, lecz osób nadsyłających materiały do książki. Niemniej trzeba przyznać, że wykonano olbrzymią pracę, by pozostawić potomnym choć skrawek wiedzy o ludziach tworzących powojenne zręby leśnictwa, a także kontynuujących to dzieło po 1989 r., w wolnej Polsce.
Sylwetki leśników i drzewiarzy prezentowane są w porządku alfabetycznym, bez wyróżniania osób szczególnie zasłużonych czy piastujących ważne funkcje. Na ostatnich stronach dodatkowo zamieszczono alfabetyczny spis nazwisk oraz wykaz zastosowanych w tekście skrótów.  Zainteresowani książką powinni się kontaktować z ZG SITLiD.

SoWa