Atlas roślinności lasów

7 stycznia 2009 08:46 2009 Wersja do druku

Atlas roślinności lasów
Leokadia Witkowska-Żuk
OW Multico 2008

Ta znakomita książka ukazała się w serii "Flora Polski", jako ósmy jej tom, a patronat nad nią objęły Lasy Państwowe, Liga Ochrony Przyrody oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Na wstępie uprzedzam, że nie należy do książek tanich - 160 zł, ale warta jest znacznie więcej, aniżeli
wyceniło ją Wydawnictwo. Na blisko 600 stronach otrzymujemy bowiem ogromną dawkę wiedzy botanicznej, wyłożonej przez znakomitą, emerytowaną profesor WL SGGW. To o czym koniecznie trzeba wspomnieć na wstępie, to fakt, że zawiera ona najświeższą wiedzę o zbiorowiskach i zespołach leśnych, ich zasięgach występowania, a także o ponad 500 gatunkach roślin spotykanych w polskich lasach. Uwzględnia również ich aktualny status ochronny, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim - w ramach Dyrektywy Siedliskowej.


Książka podzielona jest na dwie podstawowe części. W pierwszej autorka prezentuje leśne zbiorowiska Polski, w drugiej wybrane gatunki roślin. Każdemu opisowi towarzyszy mapa występowania gatunku lub zbiorowiska, a także fotograficzna ilustracja, która w przypadku prezentowanych gatunków przedstawia najbardziej charakterystyczne ich cechy. Omówienie zespołów leśnych zawiera informacje o budowie ich poszczególnych warstw, gatunkach roślin charakterystycznych i wyróżniających oraz rejonach występowania w kraju. Opisy poszczególnych roślin zwracają uwagę na cechy pozwalające odróżnić je od innych gatunków, przybliżają ogólny pokrój, budowę liści, kwiatów bądź kwiatostanów oraz owoców. Zawierają też informacje o terminach kwitnienia, występowaniu w Polsce oraz zajmowanym siedlisku. W tekstach znajdziemy też odnośniki wskazujące numer fotografii prezentującej opisywaną cechę gatunku. Każdy opis zawiera również wyjaśnienie znaczenia łacińskiej nazwy rośliny. Dodajmy, że w książce prócz przedstawicieli gatunków roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych opisane zostały również gatunki paprotników, mchów oraz porostów.
Książka jest godna najwyższego uznania i polecenia. Wydaje się, że jedyną niedogodnością, której uniknąć raczej nie było szansy, jest jej rozmiar i waga. Utrudniają one wykorzystanie książki w terenie. Niemniej wygląda na to, że spełnione zostanie pragnienie autorki, aby książka ta była pomocna wszystkim miłośnikom ojczystej przyrody w urzeczywistnianiu wspaniałej pasji poznawania bogactwa i piękna szaty roślinnej polskich lasów, a leśnikom w praktycznym wprowadzaniu wiedzy przyrodniczej w życie. Jest naprawdę świetna. Książkę można zamawiać w Klubie Sprzedaży Wysyłkowej.
SoWa