Migracje ptaków

19 kwietnia 2008 19:22 2008 Wersja do druku

Migracje ptaków
J. Elphick (red.)
Muza 2007

Wędrówki ptaków budzą zainteresowanie naukowców i amatorów ich obserwacji od dziesięcioleci. Ponad sto lat temu rozpoczęto znakowanie ptaków z użyciem aluminiowych obrączek z niepowtarzalnym numerem. Obecnie metody badań idą jeszcze dalej i prócz wciąż powszechnie stosowanego obrączkowania coraz częściej zakłada się ptakom nadajniki radiowe. Uzyskiwane w ten sposób informacje pozwalają nie tylko na ustalenie tras przelotów, ale również pór dnia i nocy preferowanych do wędrówki. Dzięki najnowszym metodom naukowcy zyskują wiedzę o czasie pokonywania szlaków migracyjnych, liczących nieraz wiele tysięcy kilometrów. Bez tych badań nie byłoby również możliwe wydanie bardzo ciekawej książki, którą z angielskiego przełożył znany ornitolog pracujący na Wydziale Leśnym SGGW, dr Marek Keller.


Pierwszy z rozdziałów poświęcony jest zagadnieniom ogólnym. Rozpoczyna go wyjaśnienie historycznych przyczyn podejmowania przez ptaki trudu wędrówek. Dalej znajdujemy dane o rodzajach, terminach, technikach, prędkościach, wysokościach przelotu, po informacje o genetycznych uwarunkowaniach, orientacji, miejscach odpoczynku i przydatności badań nad migracją w ochronie ptaków.
Kolejne rozdziały przedstawiają wędrówki ptaków w różnych częściach globu: Ameryce Północnej, Palearktyce, na dalekiej północy, na półkuli południowej oraz szlaki wędrówek ptaków oceanicznych. W książce znalazł się również króciutki rozdział poświęcony wędrówkom nietypowym, mającym charakter inwazji. W każdym rozdziale trasy migracji zaprezentowano dla poszczególnych grup systematycznych. Oczywiście wszystkie przedstawiono w postaci barwnych map, na których umieszczono podstawowe trasy wędrówek (bywa, że oddzielnie dla kilku gatunków reprezentujących tę samą rodzinę), granice zasięgów terenów lęgowych i zimowisk. Dodano też kalendarz miesięcy, w których odbywają się przeloty. Zaznaczono też najważniejsze miejsca zimowych koncentracji ptaków wędrownych, rejony wykorzystywane do masowego odpoczynku oraz obszary, w których występują szczególne zagrożenia dla ptaków.
Całość zamyka katalog ptaków wędrownych, w syntetycznej formie prezentujący podstawowe dane o gatunkach, a więc ich wielkość, masę ciała, rozpiętość skrzydeł, rejon gniazdowania, długość wędrówki. Znajdziemy też opisy sposobu migracji i wielu związanych z nią ciekawostek.
Dodajmy, że książka ma format albumowy i ilustrowana jest wieloma doskonałymi zdjęciami. Można - i warto - ją zamawiać w księgarni internetowej www.muza.com.pl.
Sowa