Dokarmianie ptaków

18 marca 2008 09:36 2008 Wersja do druku

Dokarmianie ptaków
P. Berthold, G. Mohr

Muza 2008

Poznawanie ptaków staje się w Polsce coraz bardziej popularnym hobby. Pojawia się coraz więcej poradników odkrywających tajniki ptasiego świata i wprowadzających w niełatwą sztukę jego obserwacji. Nie wchodząc w ocenę merytorycznej zawartości wydawnictw ornitologicznych, trzeba przyznać, że w wielu z nich zapomina się, iż najprostszym sposobem zbliżenia się do ptaków jest zorganizowanie im stałego miejsca dokarmiania. Z drugiej strony może to i dobrze, bo dokarmianie również wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, których brak może się źle zakończyć dla samych zwierząt.


Na szczęście pojawiła się na rynku doskonała książka poświęcona wyłącznie zagadnieniu odpowiedniego dokarmiania pierzastych sąsiadów człowieka. Jej autorzy naprawdę wiedzą, co piszą, a są to: prof. Peter Berthold, emerytowany szef stacji ornitologicznej Instytutu Maksa Plancka w Radolfzell, specjalizował się m.in. w biologii żywieniowej ptaków, i Gabriele Mohr, wieloletnia pracownica stacji kierowanej przez Bertholda, w której opiekowała się ponad 5 tys. ptaków należących do ponad stu gatunków. Olbrzymie doświadczenie tej pary widoczne jest na niemal każdej stronie książki.
Już na wstępie autorzy rozprawiają się z coraz powszechniejszym poglądem o niesłuszności dokarmiania ptaków. Zaraz potem prostują największe nieprawdy i błędy podawane przez innych autorów podobnych poradników. A później z wielkim znawstwem opisują historię dokarmiania ptaków, podstawy naukowe dokarmiania, jego pozytywny wpływ na wzrost liczby ptaków w ogrodach i ich osiedlanie się w bliskości ludzi. Piszą też o wpływie dokarmiania na rozród, rozwiewając wątpliwości, czy aby ptaki nie uzależniają się od pożywienia, które dostarcza im człowiek lub czy ponoszą z tego tytułu straty w lęgach. W dalszej części książki zaprezentowane zostały podstawy wiedzy o zakładaniu stałych miejsc dokarmiania oraz poidełek.
Kolejną sprawą jest odpowiedni dobór karmy, optymalne karmienie, a także jego planowanie. Oddzielnie omówione zostało karmienie zimowe, a oddzielnie całoroczne. Poza tym oddzielne rozdziały poświęcono dokarmianiu zdziczałych gołębi, ptaków wodnych, a nawet zakładaniu przyjaznych ptakom ogrodów. Znajdziemy też informacje o tym, jak zachować się w przypadku znalezienia ptaków martwych oraz o tym, czym jest ptasia grypa i jak się przed nią strzec. Prawie połowa blisko stustronicowej książki poświęcona została omówieniu gatunków pojawiających się przy karmnikach. Ale jest to szczególny opis, bo mówi o tym, jak żerują ptaki, co lubią jeść i czy dają się podejść obserwatorowi.
Tę niedużą, ale bardzo pouczającą pozycję, można zamawiać na www.muza.com.pl.

SoWa