Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006

6 marca 2008 18:12 2008 Wersja do druku

Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006
Józef Broda
PTL 2007

O historii polskiego leśnictwa i Lasów Państwowych napisano już wiele, ale z pewnością nie wszystko. Dowodzi tego najnowsza książka prof. Józefa Brody, wydana z okazji 125. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Leśnego. Dwutomowe dzieło (w sumie 758 stron) ukazało się jesienią 2007 r. i jest prawdziwym kompendium wiedzy o gospodarce leśnej, znanych i zasłużonych leśnikach oraz uwarunkowaniach, w których tworzyło się i funkcjonowało nasze leśnictwo.
Tom pierwszy w dwóch częściach omawia okres międzywojenny i II wojnę światową. Może trochę wbrew tytułowi autor zahacza o czasy znacznie wcześniejsze niż rok 1918. Nie sposób jednak przedstawić sytuację polskich lasów i leśnictwa po odzyskaniu niepodległości bez nakreślenia wcześniejszych zdarzeń. Dlatego w pierwszych rozdziałach cofamy się nawet do początków XIX wiekuPojawiają się również informacje o ogólnych uwarunkowaniach i sytuacji politycznej wpływających na leśnictwo. Wyraziście nakreślone tło historyczne jest mocną stroną całej publikacji.


Na podkreślenie zasługuje wszechstronne przedstawienie lasów i leśników w okresie II wojny światowej, ale jak pokazuje prezentowana książka, nie wszystko jest tu jednoznaczne i pewne. Znakomitym przykładem jest polemika prof. Brody z autorami relacji dotyczących śmierci Adama Loreta. Z kart "Dziejów..." poznamy dowody podważające wiarygodność szeroko w ostatnich latach prezentowanych relacji o miejscu zamordowania i pochówku pierwszego dyrektora LP. Choćby dla tej polemiki i nowych w tej sprawie informacji warto po książkę sięgnąć.
Tom drugi (okres od 1944 r.) w mniejszym stopniu niż pierwszy skupia się na personaliach, zwracając bardziej uwagę na organizację leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz sposób gospodarki leśnej. Prezentuje też kolejne zmiany w strukturach organizacyjnych LP. Tom składa się również z dwóch części: okres PRL i III RP. W obu wiele uwagi poświęcono zmianom prawa leśnego wpływającym na gospodarkę leśną. Są one szeroko opisywane, a dodatkowo na końcu każdego tomu znajduje się wykaz najważniejszych aktów prawnych uchwalanych w omawianym okresie.
Warto podkreślić, że oba tomy "Dziejów najnowszych" zawierają sporo map, tabel, wykresów i archiwalnych zdjęć, a ich atrakcyjna cena (ok. 45 zł za obydwa tomy) powinna zachęcić czytelników do zakupu. Ja polecam gorąco.
Zamówienia można składać pocztą elektroniczną: sylwan@ibles.waw.pl lub telefonicznie: (22) 822 14 70.