Przewodniki do plecaka

1 listopada 2007 17:24 2007 Wersja do druku

Przewodniki do plecaka
OW Multico
2006, 2007

Przyrodnicze serie stają się domeną wydawnictwa Multico. Oto bowiem prezentujemy Państwu kolejną, tym razem przewodników terenowych, ułatwiających poznawanie przyrody. Dotychczas ukazało się pięć niewielkich, oprawionych w foliową okładkę tomów. "Poznajemy ptaki drapieżne" i ,Poznajemy ptaki wokół nas" autorstwa Andrzeja Kruszewicza, "Zbieramy grzyby" Grzegorza Okołowa, "Poznajemy rośliny chronione" Ingi Szwedler i Zbigniewa Nawara oraz "Poznajemy zwierzęta chronione" Edwarda Trendy i Wacława Jaroniewskiego. Wszystkie tomy mają podobny układ. Na początku znajdziemy ogólne informacje o biologii prezentowanej grupy gatunków i sposobie ich
obserwacji. W tomach poświęconych ochronie roślin i zwierząt zawarto też krótkie wzmianki o historii i motywach obejmowania ochroną różnych gatunków. Natomiast przewodnik dotyczący zbioru grzybów posiada też informacje o sposobie ich zbioru i przetwarzania oraz przepisy kulinarne.


Zdecydowana większość stron wszystkich pięciu przewodników poświęcona została
opisom gatunków oraz ich prezentacji fotograficznej. Trzeba przyznać, że opisy są dość skąpe i na ich podstawie niewiele można się dowiedzieć. Właściwie służą przede wszystkim do oznaczenia gatunku i określają obszar jego
występowania w kraju i na świecie, a w przypadku przewodników poświęconych ptakom i zwierzętom chronionym zawierają również kilka informacji o ich biologii. W książeczce ułatwiającej poznawanie roślin chronionych, znajdują się też graficzne objaśnienia niektórych pojęć stosowanych w opisie wyglądu rośliny (unerwienie, rodzaje łodyg, oraz ustawienie liści na łodydze). Z kolei w przewodniku do rozpoznawania ptaków drapieżnych zamieszczono barwne tablice sylwetek różnych gatunków w locie, a w książeczce o grzybach wyjaśniono, jakim kształtom odpowiadają poszczególne określenia dotyczące kapelusza, trzonu czy blaszek.
Niewielki, kieszonkowy rozmiar książeczek oraz zabezpieczona przed wilgocią okładka, podnoszą ich przydatność w terenie. Z drugiej strony niewielka objętość niektórych z nich (np. poświęconej grzybom) sprawia, że nie zawsze możemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Jednak jako podstawowe
przewodniki terenowe w większości nieźle spełniają swoje zadanie. Można je zamawiać na
www.multicobook.pl .