Młody obserwator

1 listopada 2007 17:11 2007 Wersja do druku

Młody obserwator przyrody
OW Multico
2007

Ta nowatorska seria książek dla dzieci, składa się z siedmiu zeszytów formatu B4, poświęconych różnym elementom przyrody oraz jej poznawania. "Ptaki wokół nas", "Ssaki łąk i lasów", "Owady", ,Drzewa leśne", "Las", "O zachowaniu się w lesie" oraz "Polskie parki narodowe" - oto tytuły poszczególnych tomów. Każdy na 32 stronach z nich zawiera mnóstwo krótkich, ilustrowanych fotografią lub rysunkiem, informacji. Są to przede wszystkim ciekawostki, ułatwiające zainteresowanie dziecka przyrodą, ale również ważne informacje z życia zwierząt, które w wielu przypadkach będą przydatne na lekcjach biologii.
Prócz tego na wszystkich stronach znajduje się zadanie (lub kilka) związane z poruszaną tematyką. Odpowiedzi na większość z nich, choć nie zawsze wprost - co uważam za bardzo dobry pomysł - można znaleźć w treści książek. Za dobrą odpowiedź dziecku przyznaje się punkt, na wpisanie którego przewidziano odpowiednie rubryki. Niektóre zadania wymagają od dziecka pewnego wysiłku, związanego z podjęciem obserwacji w terenie. Z pewnością jest to słuszne podejście do edukacji, ale właśnie z tego powodu konieczne jest pewne zastrzeżenie. Nie da się usiąść z dzieckiem i przeczytać książki ,od deski do deski", przyznając dziecku kolejne punkty. Do przeczytania całej książki i wykonania wszystkich zadań potrzeba sporo czasu, a czasem również wyjścia na łono przyrody. Ale w nagrodę autorzy serii umieścili na końcu każdego zeszytu dyplom, który dziecko może własnoręcznie wypisać po zakończeniu przyrodniczej wędrówki po książkowych kartach. W zależności od liczby zgromadzonych punktów, przyznawany jest tytuł młodego przyrodnika, dobrego młodego przyrodnika lub doskonałego młodego przyrodnika. Dyplom można wyciąć i powiesić nad biurkiem. Ale to nie jedyna nagroda. Do każdego zeszytu dołączono miłe niespodzianki. W trzech zeszytach są to gry planszowe, w pozostałych plakat lub plakat plus naklejki. Trzeba przyznać, że seria jest przygotowana w staranny sposób i na pewno może stanowić doskonałą pomoc w rozbudzaniu zainteresowań przyrodą u starszych przedszkolaków (od 5 lat). Seria jest jedną z niewielu dobrych, również merytorycznie, co zawdzięczamy autorom i konsultantom poszczególnych części, propozycji edukacyjnych w pełni odpowiadających hasłu ,uczyć bawiąc". Zeszyty można zamawiać na www.multicobooks.pl .