Puszcze Bory Lasy Polski

26 stycznia 2007 09:30 2007 Wersja do druku

Puszcze Bory Lasy Polski
T. Borecki, M. Orzechowski
Forest 2006

Funkcjonująca od niedawna na rynku Oficyna Wydawnicza Forest przygotowała już drugi (pierwszy poświecony był Białowieskiemu Parkowi Narodowemu) zbiorowy album prezentujący piękno polskich lasów. Tym razem znani
leśnicy-naukowcy - prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW, i dr Michał Orzechowski z Wydziału
Leśnego SGGW - przy współpracy plejady fotografików, podjęli się opracowania książki opisującej i prezentującej leśne zakątki całego kraju. Autorzy nie kryją, że jest to praca w pewnym stopniu nawiązująca do wydanej w 1978 r., a później wielokrotnie wznawianej, książki prof. Ryszarda Zaręby "Puszcze, bory i lasy Polski". Znakiem czasu, diametralnie różniącym obydwie pozycje, jest jednak jakość papieru, zdjęć i druku. To, co nie udało się prof. Zarębie, powiodło się tym razem, choć można z kolei odczuwać pewien niedosyt w warstwie opisowej publikacji. Książkę otwiera krótką przedmowa prof. Franciszka Ziejki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której napisano: każdemu, kto kocha przyrodę, kto kocha polską ziemię, kto nie jest głuchy na piękno, album ten przyniesie prawdziwą radość. Przyniesie też pewien zasób wiedzy, ponieważ ze wstępu można dowiedzieć się, jakie role i funkcje pełnią lasy, jakie jest ich znaczenie dla środowiska i ludzi.


Zdecydowana większość tej 176-stronicowej publikacji wypełniona jest zdjęciami krajobrazów, roślin i zwierząt. Prezentowane są one w układzie zgodnym z numeracją krain przyrodniczo-leśnych. Wędrówkę zaczynamy więc od Pomorza, a kończymy w Karpatach. Każde ze zdjęć ma swój dwujęzyczny polsko-angielski podpis. Zresztą cały tekst książki został przygotowany w dwóch wersjach językowych. Wyjątkiem jest brak tłumaczenia niektórych fragmentów poezji umieszczonych gdzieniegdzie przy zdjęciach. Warto dodać, że opisy fotografii nie są zdawkową informacją o prezentowanym miejscu czy gatunku, choć i takie wiadomości zawierają. Autorzy postarali się, aby niosły one w sobie również wiedzę o przyrodzie, jej funkcjonowaniu i ochronie. Same fotografie prezentują las i jego mieszkańców w różnych porach roku i z różnej perspektywy. Wiele jest tu zdjęć lotniczych i w wielu ich autorzy potrafili połączyć artyzm z koniecznością zaprezentowania konkretnej cechy lasu. Wszystko to sprawia, że album ogląda się z przyjemnością. Duży format oraz sztywne etui sprawiają, że nadaje się on również na prezent czy konkursową nagrodę. Książkę można zamawiać pod adresem biuro@oficynaforest.pl.