Postępy techniki w leśnictwie

26 stycznia 2007 09:23 2007 Wersja do druku

"Postępy Techniki w Leśnictwie" nr 96
"Problematyka programów pomocowych Unii Europejskiej funkcjonujących w leśnictwie"

W zeszycie 96 "Postępów techniki w leśnictwie" w sześciu artykułach omawiane jest zagadnienie funduszy UE dla leśnictwa do 2013 roku. Temat ten jest mało znany w jednostkach organizacyjnych LP. Wydaje się, że wszelkie poczynania związane z dostarczaniem unijnych pieniędzy do jednostek LP powinny być znane służbie leśnej i nie tylko dyskutowane, lecz także wnioskowane i inicjowane. Podstawowa zasada "nic o nas bez nas" ma głęboki sens odnośnie programów pomocowych i dlatego SITLiD prezentuje je w "Postępach...".
Na co są przeznaczane fundusze Unii adresowane dla leśnictwa? Jakie kwoty i na jakie przedsięwzięcia? Kto może otrzymać te pieniądze? Jak można się starać o przedmiotowe fundusze? Jaka jednostka organizacyjna LP może występować, w jakiej formie i w jakim czasie? Czy przydzielane fundusze są zwrotne i ewentualnie jak wysoko oprocentowane? Między innymi na te pytania można znaleźć odpowiedzi w sześciu zawartych w tym zeszycie artykułach. Dotyczą one tematyki związanej z:


1. Funduszami dla leśnictwa w latach 2004-2006,
2. Funduszami Unii Europejskiej dla leśnictwa w latach 2007-2013,
3. Przepływem i rejestracją środków UE w jednostkach organizacyjnych LP,
4. Wsparciem leśnictwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich,
5. Analizą procesów związanych z wykorzystaniem środków unijnych jako podstawą przyszłego włączenia do SILP,
6. Praktycznymi aspektami tworzenia i prowadzenia projektów związanych z rozwojem współpracy transgranicznej o charakterze regionalnym i lokalnym na przykładzie RDLP w Szczecinie.
Andrzej Gembarzewski