Umiejętność lasowa tom 2

1 stycznia 2007 07:55 2007 Wersja do druku

Umiejętność lasowa tom 2
August von Burgsdorf

Ruthenus 2006

Krośnieńskie wydawnictwo oferuje nam reprint drugiej części wydanego w 1810 r. "Rękoksiągu dla właścicieli lasów i ich leśniczych. Powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umiejętność nauka". Współcześnie wydany pierwszy tom tego dzieła prezentowaliśmy na naszych łamach przed rokiem. W oryginale książka napisana została po niemiecku na zlecenie króla Fryderyka Wilhelma II przez "najwyższego w Branderburgii Leśniczego", a faktycznie generalnego inspektora tamtejszych lasów. Przetłumaczył ją Filip Nałęcz-Kobierzycki, dokonując skrótów i dostosowując niektóre zapisy do polskich, a właściwie galicyjskich realiów XIX wieku.


Książka wydana została z zachowaniem oryginalnej pisowni, stąd dla jej zgłębienia potrzeba spokoju i skupienia. Dawne nazewnictwo niektórych czynności, dokumentów lub gatunków, choć częściowo wyszło z obiegu, w większości wciąż jest zrozumiałe. Najwięcej trudności w odczytaniu tekstu sprawia litera "s", a to dlatego, że w książce pisana jest jak współczesne "f". Niemniej warto poznać szczegóły ówczesnego leśnictwa, dla którego już wtedy podstawą stała się konieczna potrzeba trwałego gos-podarstwa lasowego.
Książka składa się z czterech "wywodów", podzielonych na "oddziały" i "rozdziały". Pierwszy wywód dotyczy czynności poprzedzających założenie gospodarstwa leśnego, a więc pomiarów i oznaczania granic, taksowania i sposobów zagospodarowania drzew i lasów. W wywodzie drugim przeczytamy o podziale lasów i drzew, wyznaczaniu i przeprowadzaniu zrębów, utrzymaniu i korzystaniu z użytków "pobocznych", o czynnikach pogarszających stan lasu i utrudniających jego odnowienie. Wywód trzeci w całości poświęcono sposobom odnowienia lasów, zaś ostatni dotyczy prawideł stosownego i rozsądnego, a w miarę możności nayzyskowniejszego użytkowania produktów lasowych. Publikacja opatrzona jest jeszcze trzema rozkładanymi załącznikami (przykłady obowiązujących przed dwustu laty dokumentów leśnych).
Zarówno przed dwoma wiekami, jak i obecnie inicjatorami wydania podręcznika byli podkarpaccy leśnicy. W szczególności zaś do ponownego wydania tej cennej reprodukcji przyczynili się leśnicy z Nadleśnictwa Kańczuga i kierownictwo RDLP w Krośnie. To dzięki ich współpracy z wydawnictwem otrzymaliśmy niezwykle ciekawą publikację, która doskonale wpisuje się w jubileusz 125-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Leśnego, które swe początki miało właśnie w Galicji. Książka dos-tępna jest na www.ruthenus.pl .
SoWa