Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

7 grudnia 2006 07:08 2006 Wersja do druku

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Wojciech Radecki
Difin 2006

Książki Wojciecha Radeckiego od lat są kanonem wiedzy prawniczej, dotyczącej ochrony przyrody i pokrewnych dziedzin. Dodajmy, że chodzi o ochronę ujętą paragrafami ustaw, rozporządzeń itd. A ponieważ od lat urzędnicy i ustawodawca zarzucają nas nowymi przepisami, niemal z lubością zwiększając ich objętość i liczbę, dziś bez porad prawnika chronić przyrody już się nie da. Na szczęście są na świecie ludzie potrafiący łączyć pasję z wiedzą i doświadczeniem zawodowym, są też książki będące ich dziełem. Dzięki nim gąszcz przepisów staje się bardziej zrozumiały, a prawem przewidziany sposób działania bardziej klarowny.


Nie inaczej jest w przypadku komentarza do Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. Zaczęła ona obowiązywać z dniem wejścia Polski do UE i dopasowuje nasze prawo do unijnego. Jak w słowie wstępnym zauważa autor, jej objętość przewyższa wszystkie trzy poprzednie krajowe ustawy (1934, 1949, 1991) razem wzięte. To obrazuje skalę problemu, przed którym staje każdy, kto chce działać w zgodzie z prawem. A rzesza tych ludzi, przynajmniej teoretycznie, jest ogromna. Ochroną przyrody w naszym kraju zajmują się przecież gminy, powiaty, województwa i ministerstwo, ale i liczne organizacje pozarządowe oraz Lasy Państwowe. Poza tym prawo zawarte w Ustawie o ochronie przyrody powiązane jest z licznymi innymi ustawowymi zapisami (rybactwo, łowiectwo, leśnictwo, planowanie przestrzenne itd.), a regulacje, interpretacje, orzeczenia publikowane są w kilkudziesięciu organach publikacyjnych. Prześledzenie tak wielu źródeł niełatwej wiedzy musiało być benedyktyńską pracą, za co autorowi należą się słowa dużego uznania i szczerego podziwu. Dzięki niej, na ponad 460 stronach książki, otrzymaliśmy zbiór wiedzy ułatwiającej poruszanie się wśród morza przepisów i umożliwiającej podejmowanie prawidłowych decyzji.
Książka, prócz standardowego dla tego typu publikacji opisu niemal każdego paragrafu ustawy, zawiera również rozdział prezentujący historyczne ujęcie tej części prawodawstwa polskiego. Jednak najważniejsze w niej jest to, że autor potrafi płynnie przedstawić zawiłości, powiązania i wynikające z tego powodu wątpliwości co do interpretacji przepisów. To bardzo ułatwia pracę z ustawą.
Książka dostępna jest na www.difin.pl,
tel. (022) 851 45 62.