Gospodarstwo stroiszowo-choinkowe

27 października 2005 19:47 2005 Wersja do druku

Gospodarstwostroiszowo-choinkowe
Andrzej Gorzelak

CILP 2005

Materiały do tej książki - doświadczenia i przemyślenia, śp. prof. Andrzej Gorzelak gromadził przez lata, w trakcie prowadzenia wielu tematów badawczych. Książka została złożona do druku po zakończeniu przez autora pracy zawodowej, a ukazała się tuż po jego śmierci. Jest to pierwsza na naszym rynku publikacja obejmująca cały zakres zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstw stroiszowo-choinkowych. W opracowaniu, oprócz wyników własnych doświadczeń, autor uwzględnił rezultaty badań naukowych wykonanych w Ameryce i Europie (Niemcy, Dania), gdzie produkcja choinek osiąga znaczne rozmiary i jest źródłem pokaźnych dochodów.

W początkowej części książki autor szczegółowo opisuje gatunki drzew, które mogą mieć zastosowanie w plantacjach stroiszowo-choinkowych w siedliskowo-klimatycznych warunkach Polski, w tym: daglezję, jodły, świerki i sosny. W opisie gatunku znajdziemy m.in. informacje dotyczące naturalnego zasięgu i odmian, charakterystykę morfologiczną, wymagania siedliskowe, sposób uprawy od momentu wysiewu nasion oraz najczęściej spotykane choroby i uszkodzenia. Dalsze rozdziały poświęcono kolejno: charakterystyce prawidłowo ukształtowanych drzewek choinkowych, roli warunków siedliskowych w hodowli choinek, aspektom praktycznym zakładania plantacji, materiałowi sadzeniowemu, przygotowaniu gleby, sadzeniu i pielęgnowaniu drzewek i plantacji (np. wykaszaniu chwastów). Podano również najczęściej obserwowane u drzewek objawy niedoboru składników pokarmowych oraz przykładowe warianty nawożenia. Opisano najważniejsze zagrożenia biotyczne i abiotyczne.

Końcowe rozdziały poświęcono użytkowaniu (pozyskiwaniu drzewek i stroiszu) oraz aspektom ekonomicznym prowadzenia plantacji stroiszowo-choinkowych, ze szczegółowym rachunkiem kosztów włącznie. Profesor opisał także sposoby produkcji choinek w pojemnikach. W załączniku znajduje się m.in. niezwykle praktyczny ,kalendarz plantatora" porządkujący według kwartałów czynności konieczne do wykonania na plantacji, a także słowniczek pojęć i wykaz literatury.

Przystępna forma i szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych etapów produkcji choinek i stroiszu sprawia, że książka ta przeznaczona jest nie tylko dla leśników i plantatorów.

Wojciech Gil