Imprezy masowe w lasach

7 listopada 2007 21:07 2007 Wersja do druku

Jestem edukatorem w jednym z nadleśnictw i bardzo proszę o poradę w następującej sprawie:
Co oznacza zdanie z art. 29.4 z Ustawy o lasach:
Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu. Chodzi mi o to, co znaczy to "oraz" i czy wszystkie imprezy sportowe wymagają zgody właściciela, czy tylko masowe?

Z powyższego zdania wynika, że regulacja ta dotyczy wszystkich imprez o charakterze sportowym, a także innych, jeśli mają charakter masowy.
Impreza masowa to każda impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy wynosi nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300 osób (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 22 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2001 r. nr 120 poz. 1298). Organizator imprezy masowej, chcąc zorganizować ją w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, jest zobowiązany do uzyskania na to stosownej zgody właściwego miejscowo nadleśniczego.