Trzynastka

2 marca 2007 17:00 2007 Wersja do druku

Zakończyłem pracę w jednym nadleśnictwie, w którym pracowałem 4 lata, do końca lutego 2006 roku. Przeprowadziłem się na drugi koniec Polski, gdzie znalazłem pracę w innym nadleśnictwie od 1 kwietnia 2006 roku. Czy za 2 miesiące przepracowane w moim poprzednim nadleśnictwie należy mi się proporcjonalna wysokość "trzynastki"? Czy w drugim nadleśnictwie taką nagrodę dostanę - i w jakiej wysokości? Pracuję tu prawie rok, czy otrzymam już pełną ,trzynastkę"?

Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwanego popularnie "trzynastką") w pełnej wysokości, dopiero po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jednakże już po przepracowaniu u niego co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, nabywa prawo do tego wynagrodzenia, ale wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.
Zasada jest więc prosta - do "trzynastki" liczy się wyłącznie okres przepracowany w danym roku kalendarzowym u danego pracodawcy. Jest to zrozumiałe, ponieważ "trzynastka" jest wypłacana ze środków na wynagrodzenia pochodzących od danego pracodawcy.
Minimalny okres pracy w danym roku uprawniający do omawianego wynagrodzenia to 6 miesięcy, z pewnymi wyjątkami, które omówię odpowiadając na kolejny list.
W Pańskim przypadku powyższa zasada oznacza, że za 2 miesiące przepracowane w poprzednim nadleśnictwie nie otrzyma Pan tego wynagrodzenia ani jego części, zaś w obecnym - tak, proporcjonalnie za okres 9 miesięcy.
Ponadto - nawiązując do ostatniej części pytania - chciałabym podkreślić, że "trzynastka" - jak sama nazwa wskazuje - nie jest nagrodą, lecz ma charakter dodatkowego rocznego wynagrodzenia za świadczoną pracę.

Podstawa prawna: § 1, 2 i 3 załącznika nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Zasady Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego