Pustostan 2

3 lutego 2007 09:27 2007 Wersja do druku

Od 16 lat jestem pracownikiem służby leśnej. W moim nadleśnictwie przeznaczono do sprzedaży nieruchomość - dawną "sekretarzówkę", od kilku lat stanowiącą pustostan. Ofertę kupna złożyła jedna osoba - podleśniczy zamieszkujący tę osadę przez wiele lat. W dniu rozpatrzenia oferty podleśniczy ów zrezygnował z kupna. Kiedy się o tym dowiedziałam, złożyłam ofertę, podobnie jak jeden z moich współpracowników, pracujący w tym samym nadleśnictwie, jednak z niższym stażem od mojego. Poinformowano nas jednak, że przetargu ograniczonego być nie może, bo jeden już się odbył i kolejny musi być nieograniczony na wolny rynek, bez preferencji dla pracowników nadleśnictwa i uwzględniania okresów zniżek. W związku z tym proszę o odpowiedź, czy mam szansę na kupno tej nieruchomości na warunkach preferencyjnych w trakcie kolejnego przetargu ograniczonego? Czy na drugim przetargu ograniczonym (gdyby się taki odbył) nadleśniczy może (musi, powinien) obniżyć cenę wywoławczą oszacowaną przez rzeczoznawcę?
Po nieudanej sprzedaży pustostanu nadleśniczy nadal zbiera wnioski o jego nabycie i w przypadku zainteresowania urządza przetarg ograniczony (jeżeli wniosków jest więcej niż jeden). Zwracam uwagę, iż w trakcie pierwszej próby sprzedaży pustostanu nie przeprowadzono przetargu ograniczonego, ponieważ wpłynęła zaledwie jedna oferta. W takim przypadku sprzedaż nastąpiłaby na warunkach ogólnych, określonych w ustawie, tj. nabywca składa wniosek, podlega on weryfikacji pod względem spełnienia wymaganych warunków do nabycia lokalu, a następnie sprzedający zawiadamia nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. W przypadku zaś, gdy ofertę kupna złoży więcej niż jedna osoba, wówczas konieczne jest przeprowadzenie przetargu ograniczonego, w którym mogą brać udział wyłącznie pracownicy i byli pracownicy PGL LP, którzy przy zapłacie ceny korzystają z obniżek wynikających z tytułu zatrudnienia w jednostkach LP.
W opisanej sytuacji przetarg ograniczony jest nadal możliwy i ma Pani szansę na nabycie tej nieruchomości, korzystając z preferencji wynikających z art. 40 a Ustawy o lasach - za cenę obniżoną stosownie do posiadanego przez Panią stażu pracy w LP. Co do ostatniego pytania - nadleśniczy nie obniża ceny wywoławczej oszacowanej przez rzeczoznawcę.