Mieszkanie służbowe

3 lutego 2007 09:23 2007 Wersja do druku

 Jestem podleśniczym, od 4 lat w służbie leśnej. Podobno moje mieszkanie służbowe ma być przeznaczone do sprzedaży. Czy w takiej sytuacji sam powinienem złożyć jakiś wniosek o chęci kupna? Jeśli tak, to w jakiej formie? I czy już teraz czy dopiero po ogłoszeniu, że mój dom  jest przeznaczony do sprzedaży. Boję się jednak czekać tak długo, żeby mnie nikt nie ubiegł. Proszę także o odpowiedź, czy okres studiów wlicza się do zniżki?
Może Pan być spokojny - jako najemcy, z odpowiednim stażem w LP, przysługuje Panu prawo pierwokupu tej nieruchomości, a ponadto proszę pamiętać, że każdorazowe przeznaczenie przez LP nieruchomości do sprzedaży jest ogłaszane w Biuletynie Informacyjnym LP (oraz w prasie - z wyjątkiem lokali zasiedlonych) a także w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych jednostkach (na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych itd.). W przypadku przeznaczenia do sprzedaży zajmowanego przez Pana mieszkania, z pewnością się Pan o tym fakcie dowie, tym bardziej, że zostanie Pan zawiadomiony na piśmie przez sprzedającego o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz o prawie do skorzystania z pierwszeństwa nabycia. W piśmie tym podana zostanie Panu cena rynkowa lokalu, oszacowana przez rzeczoznawcę, informacja o możliwości spłaty na raty, a także data, określająca upływ terminu do skorzystania z prawa nabycia lokalu. Z pewnością nie dojdzie do sprzedaży zajmowanego przez Pana lokalu bez Pańskiej wiedzy.
Co do Pańskiego wniosku o chęci nabycia - podstawowym elementem tego pisma jest wyrażenie chęci skorzystania z prawa pierwokupu po preferencyjnej cenie, uzależnionej od wysokości stażu pracy w LP. Do pisma załącza Pan dokumenty, które potwierdzają okres zatrudnienia w LP oraz w innych jednostkach, w których staż pracy jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości zniżki. Dodam, że okres studiów nie podlega wliczeniu do stażu decydującego o wysokości zniżki. Do wniosku załącza Pan również propozycję spłaty należności, określając, czy nastąpi ona w całości, czy też wnosi Pan o jej rozłożenie na raty. Następnie sprzedający, po weryfikacji Pańskiego wniosku zawiadomi Pana o terminie i miejscu zawarcia umowy. Zawiadomienie powinien Pan otrzymać najpóźniej miesiąc po złożeniu wniosku.