Nadleśnictwo obciążyło mnie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne

9 maja 2006 11:53 2006 Wersja do druku

Po 14 latach pracy od kilku dni jestem odwołanym leśniczym i obecnie do 30 czerwca przebywam na okresie wypowiedzenia. Nadleśnictwo obciążyło mnie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne. Czy to zgodne z prawem? Czy w okresie wypowiedzenia nie należy mi się również bezpłatne mieszkanie?
Niestety nie. Obciążenie Pana w okresie wypowiedzenia kosztami czynszu jest zgodne z przepisami. Z chwilą odwołania traci Pan bowiem prawo do mieszkania funkcyjnego - którego istotą jest przecież to, że przysługuje w związku z pełnieniem funkcji leśniczego. Z chwilą odwołania stracił Pan to stanowisko i związane z nim przywileje, choć nadal jest Pan pracownikiem LP.
Tak więc nadleśnictwo ma prawo obciążyć Pana kwotą czynszu pomimo tego, że praktyka taka nie jest powszechnie stosowana i z reguły nadleśnictwa idą ,na rękę" odwołanemu leśnikowi - przez okres 3 miesięcy, który ma on na wyprowadzenie się z lokalu, nie obciążają go czynszem. Podkreślam jednak, że według obowiązujących przepisów prawo do bezpłatnego mieszkania utracił Pan z chwilą odwołania ze stanowiska leśniczego.