Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

12 marca 2013 12:07 2013 Wersja do druku

Moja gmina posiada ważny miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego. Tymczasem grunt, który posiadam i chciałbym zalesić, nie został uwzględniony jako „do zalesienia”, chociaż sąsiaduje z lasem i jest nawet wczęści porośnięty nalotem sosnowo-brzozowym o wysokości od 2–3 m (jakieś 15% powierzchni). Mało tego – te drzewka porastają nawet następną działkę, usytuowana dalej od lasu. Gdy na nią patrzeć, działka nadaje się wyłącznie podzalesienie. Czy mogę liczyć na wsparcie zalesienia z PROW, chociaż jak napisałem na początku – grunt nie jest uwzględniony w MPZP?


Gmina, będąc odpowiedzialną za ład przestrzenny, zatwierdza przeznaczenie gruntów do różnych celów na podstawie zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pracownicy biur powiatowych ARiMR, weryfikując MPZP zwracają uwagę, czy zalesienie rozpatrywanej działki ewidencyjnej nie jest sprzeczne z ustaleniami MPZP. Jeśli z zapisu w MPZP nie wynika jednoznacznie, że dana działka może być zalesiona, dokument taki zostanie odrzucony na etapie kontroli kompletności wniosku, a rolnik otrzyma wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku o pomoc na zalesianie. Dodam, że częstym błędem jest przynoszenie wypisów z MPZP, z treści których wynika, że dane działki, które zamierzamy zalesić leżą w strefie upraw rolnych. Taki zapis jest niewystarczający za uznanie gruntów za możliwe do zalesienia.
Co można doradzić osobom posiadającym grunt, którego zalesienie mogłoby być uzasadnione, jednak aktualny miejscowy plan tego nie przewiduje? Takie osoby powinny uczestniczyć w pracach nad opiniowaniem zmian w MPZP, do czego mają prawo mieszkańcy gminy. Jeśli ich uwagi będą zasadne, władze gminy mogą zmienić obecne przeznaczenie gruntów.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 19/2011