Sąsiad nie zgadza się na zalesienie

1 czerwca 2011 10:30 2011 Wersja do druku

Chcę zalesić swoją działkę rolną i to samo chce zrobić mój sąsiad. Nie mam jeszcze wymaganego zaświadczenia, ale ustaliliśmy już, że nie ma przeciwwskazań w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obie działki spełniają ponadto wymogi powierzchniowe. Ale jest pewien problem – pomiędzy naszymi polami jest działka o szerokości ok. 15 m i kiedy jej właściciel się dowiedział, że chcemy zalesiać, zaczął protestować (że las wyjałowi mu pole i będą tam żerowały dziki itp.). Czy ta osoba ma jakieś możliwości prawne, aby nam obu zalesienie zablokować?


W przypadku zalesienia działki obok powierzchni stanowiącej własność innego podmiotu należy pamiętać, że rolnik zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego jako grunt leśny,

2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1.

Przy zachowaniu tego wymagania protesty wnoszone do ARiMR przez sąsiada nie mogą być skuteczne. Oczywiście Pański sąsiad zawsze może ubiegać się o odszkodowanie na drodze cywilnej.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w przypadku co najmniej trzech rolników i powierzchni łącznej co najmniej 2 ha, jest możliwość złożenia wniosku grupowego. W ten sposób pojedynczy rolnik może zalesić powierzchnię mniejszą od minimalnej powierzchni zalesienia dla jednego rolnika (poniżej 0,51 ha). Powierzchnia jest weryfikowana łącznie dla wszystkich uczestników wniosku grupowego. Tak więc może przedstawienie naszych argumentów sąsiadowi i włączenie go do wspólnego przedsięwzięcia przyniesie wszystkim wymierne korzyści.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 9/2011