Ochrona Przyrody i Zrównoważona Gospodarka Leśna w Obliczu Zmian Klimatycznych

11 kwietnia 2022 14:08 2022 Wersja do druku

Głównym celem konferencji jest określenie rodzajów i skali negatywnych czynników degradujących różnorodność biologiczną i ekosystemy leśne na skutek zmian klimatycznych
Konferencja poświęcona jest określeniu rodzaju i skali czynników degradujących różnorodność biologiczną i ekosystemy leśne na skutek postępujących zmian klimatycznych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń
i poglądów w tym zakresie.

 

Konferencja odbędzie się w Rogowie k. Łodzi, w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, w dniach 20–21 kwietnia 2022 roku.

 

Więcej informacji na stronie CEPL. Szczególnie istotne są kwestie organizacyjne dotyczące noclegów.


Poniżej prezentujemy planowany program konferencji.

 

I dzień – 20 kwietnia

8:00-10:00

Śniadanie i rejestracja

 

Sesja Plenarna

Prowadzący: dr hab. Roman Wójcik

10:00-10:15

Otwarcie konferencji

10:15-10:45

Prof. dr hab. Joanna Wibig

Instytut Klimatologii i Hydrologii, Uniwersytet Łódzki

Współczesne zmiany klimatu w środkowej Europie – obserwacje i prognozy

10:45-11:15

Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Las w nowych szatach. Funkcjonowanie ekosystemów leśnych a globalna zmiana klimatu

11:15-11:45

Prof. dr hab. Jarosław Socha

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wpływ zmian klimatu na produkcyjność i ryzyko zamierania drzewostanów

11:45-12:15

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Katedra Hodowli Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW
w Warszawie

Zmiany klimatu, lasy i gospodarka leśna

12:15-12:30

Dyskusja

12:30-12:50

Przerwa kawowa

 

Sesja I.

Prowadzący: mgr inż. Jan Tabor

12:50-13:10

Dr hab. Małgorzata Sławska, dr. hab. Marek Sławski

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW
w Warszawie

Czy obce gatunki drzew mogą być lekarstwem na zmiany klimatyczne? Spojrzenie z perspektywy fauny glebowej

13:10-13:30

Dr hab. Bogdan H. Chojnicki1, prof. dr hab. Piotr Mederski2, dr inż. Paweł Rutkowski3, Kamila M. Harenda1, Patryk Poczta1, Damian Józefczyk1, Mariusz Bembenek2, Jacek Szczepanik4, Artur Stawicki4

1Pracownia Bioklimatologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 3Zespół Badawczo-Dydaktyczny Siedliskoznawstwa Leśnego, Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 4Nadleśnictwo Oborniki

Zintegrowane badania przygotowania gleby do odnowienia drzewostanu z redukcją emisji CO2

13:30-13:50

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Produkcyjność siedlisk leśnych w warunkach zmian klimatycznych: różnorodność biologiczna roślin ważniejsza niż trofizm gleby?

13:50-14:00

Dyskusja

 

14:00-15:00

Obiad

 
 

Sesja II.

Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

15:00-15:30

Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

Pracownia Ekologii Zmian Klimatu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Znaczenie torfowisk jako zbiorników wody i węgla w lasach perspektywie globalnego ocieplenia

15:30-16:00

Dr hab. Roman Wójcik

Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

Wpływ jemioły rozpierzchłej na zdrowotność drzewostanów sosnowych

16:00-16:15

Dyskusja

 

16:15-16:30

Przerwa kawowa

 

Sesja III.

Prowadzący: dr hab. Bogdan H. Chojnicki

16:30-16:50

Mgr Beata Grabska

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – działania na rzecz dostosowania lasów i leśnictwa do prognozowanych skutków zmian klimatu w koordynowanych projektach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, współfinansowanych ze środków UE

16:50-17:10

Mgr Marta Petrynik

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

17:10-17:30

Mgr inż. Marta Mikulska

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

17:30-19:00

Panel dyskusyjny

Prof. dr hab. Joanna Wibig

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

Prof. dr hab. Bogdan H. Chojnicki

Moderacja: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

19:30-22:00

Kolacja

II dzień – 21 kwietnia

8:00-9:00

Śniadanie

 

Sesja IV.

Prowadzący: dr hab. Radosław Plewa

9:00-9:20

Mgr Aneta Rychlicka

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

9:20-9:40

Mgr Katarzyna Topolska, mgr inż. Michał Raj

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Istotne zagadnienia w planowaniu i skutecznej realizacji ochrony ex situ w formie banku nasion

9:40-10:00

Mgr Kamil Grałek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Ochrona przyrody realizowana metodami zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krośnie

10:00-10:20

Dr Iwona Barszcz

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

10:20-10:30

Dyskusja

 

10:30-11:00

Przerwa kawowa

 

Sesja V.

Prowadzący: dr hab. Marek Sławski

11:00-11:20

Dr inż. Sławomir Majewski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Perspektywy funkcjonowania lotniczej ochrony lasów w kontekście zmian klimatycznych

11:20-11:40

Dr hab. Ewa Referowska-Chodak

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW
w Warszawie

Problematyka lasów w planach adaptacji miast do zmian klimatu

11:40-12:00

Prof. dr hab. Jerzy Borowski

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW
w Warszawie

Biologiczne zachowania krajowych boreczników (Hymenoptera, Symphyta: Diprionidae) w aspekcie wahań klimatycznych

12:00-12:20

Mgr Dariusz Anderwald

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie SGGW
w Warszawie

W poszukiwaniu wody i pokarmu. Analiza behawioru samicy bociana czarnego Ciconia nigra w sezonie lęgowym

12:20-13:00

Podsumowanie i zakończenie

 

13:00-14:00

Obiad