Międzynarodowa Konferencja Biznesu Leśnego 2018

8 marca 2018 13:23 2018 Wersja do druku

W dniach 6-8.06.2018 w Hotelu Kiston w Sulęczynie odbędzie się najważniejsza w Europie konferencja poświęcona branży leśnej - International Forest Business Conference 2018.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-8.06.2018 w niezwykle ekskluzywnym Hotelu Kiston. Organizatorzy zapewniają, że merytoryczna strona spotkania będzie na najwyższym poziomie. Ogromną wartością będzie obecność światowych organizacji i liderów sektora leśno-drzewnego, m.in. przedstawicieli Banku Światowego, Komisji Europejskiej, firm inwestujących w aktywa leśne (m.in. GreenWood Resources z USA, Norskog z Norwegii), firm zajmujących się produkcją produktów drzewnych (m.in.Steico, IKEA), firm konsultingowych (Pöyry, Indufor, Forstpan, ForestEdge), firm technologicznych (Taxus, Remsoft, CAMCE), firm certyfikacyjnych (FSC, Exova, BM Trada, Control Union, SGS), czy świata nauki reprezentujących jedne z najlepszych uniwersytetów leśnych na świecie.

 

Idea konferencji
Celem Międzynarodowej Konferencji Biznesu Leśnego 2018 będzie dyskusja na temat najważniejszych trendów kształtujących dzisiejsze leśnictwo, przemysł drzewny oraz rynek surowca drzewnego. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z wyzwaniami i zagrożeniami, przed którymi stają firmy z sektora leśno-drzewnego w nabierającej coraz większego znaczenia erze bioekonomii.

Liczne atrakcje
Pierwszy dzień konferencji zaowocuje w liczne atrakcje. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce terenowej do fabryki firmy STEICO w Czarnej Wodzie. Goście odwiedzą także największą w Europie plantację szybkorosnącej topoli hybrydowej zarządzaną przez amerykańską firmę GreenWood Resources Inc. Punktem kulminacyjnym będzie możliwość zobaczenia Zamku Krzyżackiego w Malborku, czyli największej i niezdobytej w walce twierdzy w Europie.

 

Grupa docelowa

·Firmy zajmujące się zarządzeniem zasobów leśnych

·Producenci produktów drzewnych

·Zarządzający szybko rosnącymi plantacjami drzewnymi

·Lasy Państwowe

·Menadżerowie funduszy ubezpieczeniowych

·Analitycy inwestycyjni

·Właściciele lasów prywatnych

·Właściciele funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, oraz banków inwestycyjnych

·Właściciele funduszy powierniczych

·naukowcy i badacze w dziedzinie nauk stosowanych w sektorze leśno-drzewnym

·prasa związana z leśnictwem i przemysłem drzewnym

·ludzie zainteresowanych inwestycjami alternatywnymi, zielonymi inwestycjami

·firmy IT działających w branży

 

Czego możesz oczekiwać?

·Prezentacji i paneli dyskusyjnych z menadżerami i dyrektorami z sektora leśno-drzewnego

·Głębokiej analizy sektora, światowych inwestycji, trendów i możliwości na rynku

·Spotkania potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, potencjalnych pracodawców

·Innowacyjnych rozwiązań dla Twojego biznesu

·Inspirujących wystąpień prelegentów z całego świata

·Możliwości szerokiego networkingu

 

Więcej informacji na temat IFBC2018 oraz rejestracji znajdziecie w poniższym linku:

 


 

Kontakt dla prasy:

Karolina Chudy

Forest Business Analytics

 

e-mail: karolina@forest-analytics.com
tel.: +48 530 283 759