Aktualne wyzwania rekultywacji leśnej - 5-6 czerwca 2017 r.

24 maja 2017 12:23 2017 Wersja do druku

Konferencja "Aktualne problemy rekultywacji leśnej" odbędzie się 5 i 6 czerwca w Krakowie i Bełchatowie (sesja terenowa).

Międzynarodowa konferencja ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami, w tym pracownikami administracji Lasów Państwowych oraz pracownikami przedsiębiorstw górniczych i innych branż, zajmujących się problemami rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych oraz monitoringu zmian zachodzących w nowopowstających ekosystemach.

 

Leśny kierunek rekultywacji uważany jest za jeden z najbardziej optymalnych, pozwalający w sposób uzasadniony ekonomicznie, krajobrazowo i przyrodniczo przywrócić wartość użytkową gruntom. Problem monitorowania stabilności powstających ekosystemów leśnych na dotychczas zrekultywowanych i przekazanych leśnictwu terenach poprzemysłowych dotyczy w Polsce ponad 20 tys. ha, a w skali Europy problem ten dotyczy kilkuset tys. ha (m.in.: w Niemczech - rejon Dolnołużyckiego, Lipskiego i Nadreńskiego Zagłębia Węglowego oraz w Czechach - rejon Mostu i Sokolova). Z jednej strony tereny pogórnicze rekultywowane dla leśnictwa nie mają dużego udziału w całościowym bilansie powierzchni lasów w Polsce i w Europie, z drugiej zaś skala problemów i trudności ich zagospodarowania są zupełnie inne na tych terenach niż w lasach gospodarczych i stanowią wciąż istotny problem w ujęciu regionalnym i globalnym.

 

Obszary tematyczne podejmowane w czasie konferencji to między innymi:

  • rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych
  • degradacja i ochrona gleb
  • remediacja środowiska glebowo-wodnego
  • zagospodarowanie leśne zrekultywowanych terenów poprzemysłowych
  • rola sukcesji w procesie rekultywacji
  • aspekty ekonomiczne i społeczne w rekultywacji leśnej
  • monitoring „nowych" ekosystemów na terenach poprzemysłowych
 
Zaplanowano sesję terenowa na terenie KWB w Bełchatowie.  
 
Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia >>>.