\"Geomatyka w Lasach Państwowych\" - \"Analizy przestrzenne w leśnictwie\" - 16-18 września 2014 r.

21 maja 2014 12:59 2014 Wersja do druku

Od 16 do 18 września w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie odbędzie się VII Konferencja "Geomatyka w Lasach Państwowych". Wiodącym tematem będą "Analizy przestrzenne w leśnictwie".

Konferencję organizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych a wspiera ja w tym przedsięwzięciu Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.
Cel Konferencji to obok podsumowania dotychczasowych prac nad wdrażaniem geomatyki w LP, omówienie tematyki bieżącej, zwłaszcza zagadnień związanych z wdrażaniem analiz przestrzennych, dostosowanie do potrzeb LP programów edukacji kadry geomatyków, a także przedyskutowanie możliwości wykorzystania w LP najnowszych osiągnięć geomatyki.
Szczegóły na stronach internetowych DGLP i CEPL.
"Las Polski" patronuje wydarzeniu.