VI Szkoleniowa Konferencja Studentów Leśnictwa - 11-14 czerwca 2014 r.

21 maja 2014 12:47 2014 Wersja do druku

Od 11 do 14 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie odbywać się będzie VI Szkoleniowa Konferencja Studentów Leśnictwa pt. "Las-Człowiek-Biznes. Kształtowanie cech współczesnego Managera Lasu poprzez innowacyjne techniki zarządzania grupą".
Cele konferencji to m.in. nabycie umiejętności kształtowania cech współczesnego Managera Lasu przez innowacyjne metody zarządzania grupą i rozwiązywanie konfliktów na różnych poziomach zarządzania zasobami ludzkimi. Innym ważnym celem założonym przez studentów leśnictwa jest uzyskanie informacji o możliwościach wykorzystania coachingu w kontekście budowania wizerunku nowoczesnego Managera Lasu poprzez prawidłowe budowanie relacji międzyludzkich i wykorzystanie psychologicznych narzędzi metodologicznych w kwestii zarządzania czasem i motywowanie zespołu do działania nie tylko w trudnych sytuacjach.
Organizatorzy przewidują udział ok. 70 osób.
"Las Polski" objął Konferencję patronatem medialnym.