Konferencja branżowa - \"I Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2013\"

7 listopada 2013 14:40 2013 Wersja do druku

"I Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2013" odbędzie się 28 listopada na terenie Targów Poznańskich.
"Las Polski" objął konferencję patronatem medialnym.

SEKTOR LEŚNO - DRZEWNYSTAWIA NA B2B

 

Cojest najważniejsze w handlu? Chyba każdy manager natychmiast odpowie, że wiele dobrych kontaktów z wieloma firmami. Jako, że nie ma lepszej metody ich nawiązania, niż bezpośrednie spotkanie, dwie ważne dla przemysłu drzewnego instytucje – Polska Izba GospodarczaPrzemysłu Drzewnego oraz PGL Lasy Państwowe postanowiły takie kontakty wspomóc i ułatwić, podejmując się organizacji szerokiego spotkania całej branży drzewnej, pod nazwą:

„I Kooperacyjna GiełdaPrzemysłu Drzewnego KOOPDREW 2013”.

Cel współpracy jest oczywisty – obu organizatorom zależy na dobrej kondycji tego przemysłu i rozwoju produkcji wyrobów z drewna. Lasom Państwowym silny przemysł drzewny gwarantuje własną stabilizację. Dla Izby - wspomaganie rozwoju tego przemysłu to główne zadanie, dla któregoistnieje i działa.

Patronatmedialny zaoferowała prasa ogólnopolska, branżowa i leśna oraz największebranżowe portale internetowe.

Spotkaniezaplanowane jest w zupełnie nowej formule, łączącej zalety konferencji orazspotkania o charakterze biznesowym.Awięc pierwsza jego część objąć ma wystąpienia i referaty o tematyce związanej zrynkiem drzewnym w skali globalnej. Wygłoszą je uznani eksperci ze Szwecji,Holandii, USA. Nie zabraknie referatu Lasów Państwowych – zawsze oczekiwanego,gdyż cały przemysł drzewny bardzo pilnie śledzi tendencje zmian w systemiesprzedaży drewna w Polsce, a te w największym stopniu zależą właśnie od LP. Tymbardziej wielu przedsiębiorców na pewno zainteresuje informacja, że w następnympunkcie programu, na pytania przez nich złożone będzie „w czacie na żywo”odpowiadał Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Część druga KOOPDREW ma mieć charakter właśnie Giełdy - swobodnego spotkaniasłużącego poznawaniu się przedsiębiorców i nawiązywaniu kontaktówkooperacyjnych. Zapewnione będą wygodne miejsca do rozmów, poczęstunek i dobraatmosfera.Oczywiście, wszystkim będziewiadomo, jakie firmy wezmą udział w imprezie, aby móc z góry zaplanować swojespotkania. Wybrane przedsiębiorstwa będą mogły przedstawiać się obecnym wkrótkich prezentacjach multimedialnych. Zapowiedziana jest też obecnośćprzedstawicieli wszystkich regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Możnasię więc spodziewać, że zbierze się w tym jednym miejscu liczne grono producentówbardzo szerokiej gamy wyrobów, i wspólnym mianownikiem dla wszystkich będziesłowo „drewno”. Celem Giełdy jest, aby zainteresowani przedsiębiorcy mogli poznaćw jej trakcie tak dużą liczbę potencjalnych kooperantów, jakiej nie mielibyokazji spotkać w żadnym innym miejscu.

Spotkajmysię więc 28 listopada br. w Poznaniu w nowym Centrum KongresowymMiędzynarodowych Targów Poznańskich. Zapraszamy !

 

 

 

Zasadyoraz koszty udziału w konferencji znajdują się w formularzach zgłoszeniowychzamieszczonych

nastronie www.e-handeldrewnem.pl

Prosimyo odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: pigpd@drewno.pl

lubfaksem 61849 24 68, w terminie do 18 listopada b.r.

Wsprawie pytań prosimy o kontakt tel. 61822 47 52

 


Program konferencji dostępny poniżej. Zapraszamy!

Kartę zgłoszeniową i inne formularze odszukać można na stronie www.drewno.pl.

KONFERENCJA BRANŻOWA

pt. „ I   Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego  
KOOPDREW 2013”

Poznań, 28 listopada 2013 r.


PROGRAM

11.00 – 11.10

 

Powitanie uczestników

 

 

BLOK KONFERENCYJNY:

 

11.10 - 11.40

 

Nowe zasady sprzedaży drewna w otoczeniu i porównaniu wybranych krajów europejskich. (Andrzej Ballaun, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

 

11.40 - 12.10

 

Aktualne wyzwania i szanse na europejskich rynkach drewna liściastego. (David Venables, American Hardwood Export Council, USA)

 

12.10 – 12.20

 

Przerwa na kawę

 

12.20 – 12.50

 

Rynek drewna w krajach UE i pozycja na nim  polskich wyrobów z drewna (Mark Van Benthem, Instytut  Stichting PROBOS, Holandia)

 

12.50 – 13.20

 

Blue Book - Nordic Timber Grading Rules jako podstawa handlu tarcicą w Europie (Tomas Ivarsson, Urban Bodare, Swedish Sawmill Managers Association, Szwecja)

 

13.20 – 14.20

 

Czat na żywo  z  Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Adamem Wasiakiem

 

 

GIEŁDA KOOPERACYJNA:

 

14.30  - 15.00

 

Otwarcie giełdy, lunch

 

15.00 – 18.00

Spotkania, prezentacje i rozmowy biznesowe przy kawie oraz poczęstunku.

Organizatorzy zapewniają wygodne miejsca do rozmów oraz  dobrą atmosferę.  

 

Miejsce spotkania

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań, ul. Głogowska 14 www.mtp.pl, CENTRUM KONGRESOWE  Paw.15, poziom 0