IX Konferencja z cyklu \"Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie\"

27 marca 2013 08:00 2013 Wersja do druku

Dziewiąta konferencja „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, Rogów, 27–28 marca. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem „Metody ochrony i gospodarowania populacjami dzikich zwierząt w lasach” .Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Do 20 lutego zostały zgłoszone następujące tematy:

  • Adaptacja nieużytkowanych piwnic i ziemianek na zimowiska nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym.
  • Efektywność restytucji żubra w Karpatach.
  • Funkcjonowanie populacji łosi na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku.
  • Metody zapobiegania kolizjom drogowym i kolejowym z udziałem zwierząt.
  • Ocena dynamiki liczebności populacji dzikich kopytnych przy pomocy różnych metod w czterech regionach Polski.
  • Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt w RDLP w Olsztynie jako realizacja społecznych oczekiwań wobec leśników.
  • Problemy i wyzwania aktywnej ochrony cietrzewia na terenie RDLP w Olsztynie na przykładzie Nadleśnictwa Jedwabno.
  • Urządzenia akustyczne UOZ-1 sposobem na ograniczenie kolizji z udziałem zwierząt na liniach kolejowych.
  • Wpływ gospodarki leśnej na zagęszczenie nietoperzy oraz ich potencjalną bazę pokarmową w Puszczy Niepołomickiej.
  • Wpływ inwestycji drogowych na faunę i florę. Działania minimalizujące.

Szczegółowy program zostanie podany do 13 marca 2013 r.

Ostateczny terminprzysyłaniazgłoszeń udziału upływa 20 marca.