Konferencja \"Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej\"

5 grudnia 2012 00:00 2012 Wersja do druku

Konferencja „Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej”, Kołobrzeg, 5-7 grudnia. Konferencja poświęcona jest roli lasów i leśnictwa wielofunkcyjnego w zrównoważonym rozwoju kraju.Konferencja poświęcona jest roli lasów i leśnictwa wielofunkcyjnego w zrównoważonym rozwoju kraju. W ostatnich latach, szczególnie po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, wystąpiły zasadnicze zmiany w postrzeganiu lasów i leśnictwa przez społeczeństwo. Wzrost znaczenia pozagospodarczych funkcji lasu powoduje zmiany w organizacji i zarządzaniu leśnictwem. Zmienia się rola i znaczenie lasów w gospodarce i społeczeństwie. Przeobrażenia dotyczą całego kompleksu leśno-drzewnego i społecznego, t j . Lasów Państwowych, właścicieli lasów, wykonawców robót leśnych, przetwórstwa drzewnego i oczekiwań społecznych. Mamy nadzieję, że organizowana konferencja stanie się polem wymiany poglądów osób działających w sektorze leśnym, integrującym teorię z praktyką oraz możliwości z oczekiwaniami, a szeroka dyskusja zadowoli wszystkich uczestników. Ponadto konferencja ma oddać cześć zasługom Prof. dr . hab. Mieczysława Podgórskiego, mentora ekonomistów leśnych, który w marcu tego roku obchodził swoje 90. urodziny.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2012 r. w Kołobrzegu w luksusowym hotelu Marine Hotel*****.

Więcej szczegółów dotyczących Konferencji można znaleźć na stronie www.up.poznan.pl/kel .

Program Konferencji „Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej”

5.12.2012 r. (środa)

14.00 – 17.00 Zakwaterowanie

17.00 – 17.15 Rozpoczęcie konferencji

17.15 – 18.30 Wystąpienia zaproszonych gości

18.30 – 19.00 Przerwa

19.00 – 20.00 Przedstawienie sylwetki naukowej Prof. dr hab. Mieczysława Podgórskiego

20. 30 Uroczysta kolacja

21.00- 01.00 Bankiet

 

6.12.2012 r. (czwartek)

7.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.30 Hubert Szramka „Stan i perspektywy rozwojowe leśnictwa w Polsce”

9.30 – 10.15 Adam Wasiak „Wkład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w rozwój gospodarczy kraju”

10.15-10.45 Dyskusja

10.45-11.30 Przerwa

11.30 – 12.15 Stanisław Zając „Badania wpływu gospodarki leśnej na ekonomiczno – społeczny rozwój kraju – cele, metody, wyniki”

12.15 – 13.00 Lech Płotkowski „Ekonomiczne aspekty realizacji wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej”

13.00 – 13.30 Sławomir Sopek „Rola Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w stymulowaniu i wspomaganiu rozwoju nowych produktów z drewnana przykładzie kilku produktów z grupyEngineered Wood”

13.30 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 16.00 Obiad

16.00 – 16.30 Janusz Kocel „Rola sektora usług leśnych w otoczeniu społeczno – ekonomicznym Lasów Państwowych”

16.30 – 16.50 Krzysztof Adamowicz „Ocena i perspektywy zmian gospodarki leśnej w handlu drewnem w Polsce”

16.50 – 17.10 Marcin Piszczek „Las jako wytwórca drewna – ważnego surowca dla rozwoju gospodarki narodowej”

17.10 – 17.30 Lubow Andruszko "Ocena efektywności jednostki gospodarczej z wykorzystaniem absolutnych i względnych wskaźników wartości dodanej na przykładzie Nadleśnictwa Kielce RDLP w Radomiu"

17.30 – 18.00 Dyskusja

18.00 – 18.30 Przerwa

18.30 – 18.50 Piotr Gołos „Społeczne, ekonomiczne oraz przyrodnicze uwarunkowania realizacji publicznych funkcji lasu"

18.50 – 19.10 Leszek Ankudo, Hubert Kowalczyk „Ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasów realizowane na terenie RDLP Szczecin”

19.10 – 19.30 Anna Ankudo – Jankowska, Jakub Glura „Znaczenie produktów ubocznego użytkowania lasu dla gospodarki narodowej”

19.30 – 20.00 Dyskusja

20.30 – 22. 00 Kolacja

21.00 – 23.00 Spotkanie towarzyskie

7.12.2012 r. (piątek)

7.00 – 10.30 Śniadanie

10.30 – 11.00 Wykwaterowanie