Konferencja \"Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych\"

20 listopada 2013 08:00 2013 Wersja do druku

Konferencja pt. „Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych”, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, 20-21 listopada. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie możliwości pozyskiwania leśnej biomasy drzewnej do celów energetycznych w Polsce. Spotkanie stworzy okazję do dyskusji na temat warunków i konsekwencji wykorzystania drewna do produkcji energii w nadchodzących latach.Ramowy program Konferencji pt. „Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych”

 

20-21 listopada 2012 r.

 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

 
 

Dzień I, 20 listopada 2012 r.

 

8.00-9.30 – Rejestracja uczestników Konferencji – hol IBL

 

10.00-10.30 - Powitanie uczestników Konferencji

 

1.Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

 

2.Mgr inż. Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

3.Prof. dr hab. Andrzej Klocek - Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

 

Godzina

Tytuł

Imię i nazwisko

Afiliacja

10.30-11.50

Sesja I – Zasoby biomasy drzewnej dla celów energetycznych (80 minut)

10.30-10.50

Realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości

Dr inż. Adam Kaliszewski

IBL Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

10.50-11.10

Prognozy pozyskania grubizny drewna w Polsce w perspektywie 20 lat oraz możliwości ich wykorzystania do szacowania zasobów drewna na cele energetyczne.

Dr inż. Janusz Dawidziuk

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)

11.10-11.30

Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących jako alternatywa biomasy z lasu - stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju

Prof. dr hab. Stefan Szczukowski

Uniwersytet Warmińsko Mazurski Olsztyn

11.30-11.50

Faktyczne możliwości pozyskania oraz oferta sprzedaży drewna energetycznego z Lasów Państwowych

Mgr inż. Andrzej Ballaun

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

11.50-12.35

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję (45 minut – max 3 zgłoszenia, decyduje kolejność, pozostałe tylko w formie drukowanej)

12.35-13.00

Przerwa na kawę – hol IBL (20 minut)

13.20-13.10

Sesja II – Prawo i polityka w zakresie wykorzystania biomasy z lasu jako źródła energii odnawialnej

13.20-13.40

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Piotr Czopek

Ministerstwo Gospodarki

14.00-14.20

Konsekwencje wykorzystania drewna na cele energetyczne w świetle realizacji polityki klimatycznej

Dr inż. Marek Jabłoński

IBL Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

14.20-15.00

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

15.00-16.00

Obiad - Hotel Groman

16.00-

Sesja III – Aspekty gospodarcze, ekonomiczne i społeczne wykorzystania biomasy drzewnej dla celów energetycznych

16.00-16.20

Rynek biomasy drzewnej na cele energetyczne – aspekty ekonomiczne i społeczne

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak, Mgr Gabriela Bidzińska

Instytu Technologii Drewna w Poznaniu (ITD)

16.20-16.40

Drzewne produkty uboczne źródłem biomasy drzewnej do celów energetycznych

Mgr inż. Aleksandra Szostak

Instytu Technologii Drewna w Poznaniu (ITD)

16.40-17.00

Akceptowalna przez przemysł drzewny zmiana struktury podaży oraz cen drewna – wpływ wzrostu udziału biomasy drzewnej na cele energetyczne?

Prof. dr hab. Wojciech Lis


17.00-17.20

Technologie poprawy wydajności energetycznej biomasy leśnej na przykładzie oferty Barlinek S.A - aspekty ekonomiczne oraz społeczne

Rafał Węcek

Barlinek S.A

17.20-18.00

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

18.00-18.30

Dyskusja, podsumowanie I dnia Konferencji

18.30-19.30

Przejazd uczestników Konferencji do Hotelu Groman

19.30 -

Uroczysta kolacja – Hotel Groman 

 

 

Dzień II, 21 listopada 2012 r.

 

7.30-8.30

Śniadanie – Hotel Groman

8.30-9.00

Przejazd uczestników Konferencji z Hotelu Groman do siedziby IBL

9.00-10.20

Sesja IV – Praktyczne aspekty wykorzystania biomasy z lasu na cele energetyczne

9.00 -9.20

Analiza zapotrzebowania sektora energetycznego na biomasę leśną do 2030 r.

Jan Bocian

Research Innovation Group Sp. z o.o.

9.20 -9.40

Problematyka użytkowania biomasy leśnej na przykładzie rozwiązań w elektrociepłowni Białystok

dr inż. Krzysztof Sadowski

Elektrociepłownia Białystok S.A

9.40-10.00

Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Moskalik

SGGW, Wydział Leśny

10.00-10.20

Praktyczne aspekty pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Mariusz Stachowicz

Firma Quercus Sp. z o.o.

10.20-11.00

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

11.00-11.20

Przerwa na kawę – hol IBL

11.20-12.00

V. Sesja - Aspekty środowiskowe związane ze spalaniem biomasy

11.20-11.40

Wpływ pozyskania biomasy na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego

prof. dr hab. Roman Gornowicz, dr inż. Zenon Pilarek

UP w Poznaniu

11.40-12.00

Możliwości wykorzystania popiołów z biomasy leśnej jako źródła pierwiastków biogenicznych

Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, dr inż. Ireneusz Olejarski

IBL

12.00-12.40

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

12.40-13.00

Przerwa na kawę – hol IBL

13.00-13.30

Dyskusja, sformułowanie wniosków

Zamknięcie Konferencji

13.30-15.00

Obiad – Hotel Groman

15.00-16.00

Wyjazd uczestników Konferencji