II Ogólnopolska Konferencja z cyklu \"Efektywny tartak\"

9 listopada 2012 00:00 2012 Wersja do druku

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, wzorem lat ubiegłych organizuje w 9 listopada  II Ogólnopolską Konferencję z cyklu "Efektywny tartak".
Tegoroczna stawia sobie za zadanie omówienie szeregu spraw, jakie w ostatnim czasie stały się aktualne i ważne dla całego sektora leśno – drzewnego. Jej tytuł będzie więc brzmiał: "Nowości, przepisy i szanse, o których przemysł drzewny wiedzieć powinien".
Podczas konferencji omówione zostaną m.in. normy na drewno okrągłe – zarówno polskie, jak i najnowsze niemieckie projekty, nowe przepisy dotyczące świadectw legalności pochodzenia drewna sprowadzanego na obszar UE, problemy związane z zagospodarowaniem drewna z wiatrołomów, niewykorzystane przez przemysł możliwości wpływania na poziom podaży drewna przez konstruktywne uczestnictwo jego przedstawicieli w NTG. Osobną część stanowić będzie dział poświęcony technice i technologii przemysłowego przerobu drewna.
Konferencję organizujemy korzystając z pomocy Międzynarodowych Targów Poznańskich, na ich terenie wystawowym w Poznaniu.

Program konferencji