Woda wróciła, czyli o małej retencji w Nadleśnictwie Kaliska słów kilka

28 lutego 2018 13:25 2018 Wersja do druku

Woda wróciła, czyli o małej retencji w Nadleśnictwie Kaliska
słów kilka
Krzysztof Frydel
Fundacja Oko-lice kultury 2017, s. 175

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2004 r., drugie – w 2008. Obecna edycja jest bogatsza od poprzednich m.in. o zestawienia tabelaryczne danych z lat 2008–16 i analizę przyrostów radialnych w drzewostanach. Literatura bazowa zaś uległa potrojeniu.


Tzw. mała retencja przyczynia się do wydłużenia obiegu wody wzlewni, reguluje stosunki wodne poprzez ograniczanie odpływów, poprawia jakość wód wskutek wydłużania czasu ich samooczyszczania. Na te procesy ogromny wpływ ma gospodarka leśna. Działania podejmowane wjej ramach wNadleśnictwie Kaliska wraz zanalizą ich wpływu na retencję stanowią treść prezentowanej książki.

Rozwój małej retencji w tym nadleśnictwie to w dużej mierze efekt inicjatywy i pracy Krzysztofa Frydla, byłego wieloletniego nadleśniczego. W książce, o której mowa, opisał on powstawanie i dojrzewanie pomysłu przywrócenia wody w jeziorach, bagnach i rozlewiskach w Borach Tucholskich. Ściślej – w ich północno-wschodniej części. Przedstawił też podejmowane działania i inwestycje, które zaowocowały przywróceniem wody i życia w tych zbiornikach. W trakcie dwóch dekad aktywności w zakresie małej retencji, tj. od początku swojej pracy w Kaliskach, Krzysztof Frydel badał też m.in. przyrost masy drzewnej w zasięgu oddziaływania odtworzonych i nowo powstałych zbiorników wodnych, rejestrował zmiany w faunie i florze.

Książka ma charakter poradnika, a nawet podręcznika dla zajmujących się realizacją małych retencji wodnych. Jest adresowana w pierwszej kolejności do leśników, ale także do rolników zainteresowanych poprawą stosunków wodnych. Ponadto posiada liczącą się wartość jako materiał merytoryczny do dalszych analiz dla naukowców i innych osób zajmujących się gospodarką wodną. Tym bardziej że zawiera spojrzenie leśnika praktyka, a jednocześnie człowieka z dużym zasobem wiedzy dotyczącym tematyki hydrologicznej. Wartością dodaną książki jest lekki styl, dzięki czemu czyta się ją dobrze mimo poruszanych zagadnień o dużej randze fachowości.

(sz)