Polskie ekspozycje łowieckie

21 lutego 2014 13:24 2014 Wersja do druku

Polskie ekspozycje łowieckie
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2013, s. 448

W monografii omówiono starania myśliwych, leśników i przyrodników w zakresie tworzenia muzeów eksponujących nie tylko trofea myśliwskie, ale także dzieła sztuki o tematyce łowieckiej.


Autorami są profesorowie WL Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którym bardzo bliska jest idea muzealnictwa leśnego i łowieckiego w naszym kraju, a jego głównym celem przedstawienie części dorobku kulturowego łowiectwa, poprzez ukazanie historii ekspozycji łowieckich. Omawiają oni wystawy adresowane zarówno do szerokiej publiczności, jak i małe, budzące zainteresowanie lokalnej społeczności, podkreślając ich szczególną oprawę i wymowę dydaktyczną. W książce wymieniane są nazwiska nie tylko myśliwych i kolekcjonerów, ale także członków komitetów organizacyjnych, komisji sędziowskich i projektantów pawilonów wystawowych.

Bogaty materiał ilustracyjny (350 ryc.) pozwala dostrzec walory trofeów i innych eksponatów, a także sposoby ich rozmieszczenia i wystrój wnętrz wystawowych. Ryciny ukazują aranżację wystaw, archiwalne dokumenty, okładki katalogów, plakaty, odznaczenia itp.

Przytoczono dawne i współczesne nazewnictwo oraz liczne cytaty przybliżające nastrój minionych czasów. Przeglądu wystaw łowieckich nie ograniczono do trofeów, ale zaprezentowano też znaczące wystawy z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii myśliwskiej zrealizowane do końca II Rzeczypospolitej. Przedstawiono też ekspozycje łowieckie po II wojnie światowej, które organizowano w formie wystaw pokonkursowych, zwłaszcza fotograficznych. Ich organizatorami były nie tylko muzea łowieckie czy przyrodnicze,
ale także kluby kolekcjonerskie, towarzystwa i organizacje społeczne, redakcje czasopism.

Książka składająca się z czterech rozdziałów zawiera także streszczenie w języku angielskim oraz indeks wystaw czasowych. Adresowana jest do szerokiego grona czytelników, którym nie jest obojętny kulturowy dorobek polskiego wystawiennictwa łowieckiego. Ofertę wydawniczą można znaleźć na stronie internetowej OKL w Gołuchowie.

Barbara Czołnik