Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce

15 stycznia 2014 14:21 2014 Wersja do druku

Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce
Ewa Ratajczak
Wyd. Instytutu Technologii Drewna 2013, 208 s.

We wszechobecny trend bycia „eko” wpisują się różne gałęzie gospodarki. Wkraczają także do sektora leśno-drzewnego. Dzieje się to niezbyt szybko, choć przecież nie ma nic bardziej ekologicznego niż drewno, będące produktem leśnictwa.


Za cel monograficznego opracowania zagadnień związanych z zieloną gospodarką w Polsce autorka postawiła sobie nie tylko przedstawienie, ale też ocenę samego pojęcia zielonej gospodarki, miejsca, jakie w niej zajmuje i będzie zajmował w przyszłości sektor leśno-drzewny. Zasygnalizowane zostały ekonomiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju tego sektora. W rodzimej literaturze niewiele jest naukowych opracowań zagadnień związanych z zieloną gospodarką, ale właśnie taką formę autorka wybrała dla swojego opracowania. Zaprezentowała wyniki swoich wieloletnich badań (kieruje Zakładem Ekonomiki Drzewnictwa ITD w Poznaniu). Odwołała się przy tym m.in. do podstaw ekonomii, co uświadamia czytelnikowi miejsce zielonej gospodarki w gospodarce ogółem, pozwala lepiej poznać mechanizmy nim sterujące.

Zagadnienia ujęte są zarówno globalnie, jak i lokalnie. Optymistycznie prezentują się przytaczane aktualne dane, dotyczące polskiego sektora leśno-drzewnego, zwłaszcza na tle świata i UE.

Zielona gospodarka ściśle wiąże się dziś ze zrównoważonym rozwojem. Temu zagadnieniu poświęcono jeden z rozdziałów, prezentując zasoby drzewne Polski, sposoby gospodarowania nimi i alternatywne źródła jego pochodzenia, podaż na ten surowiec zarówno do celów materiałowych, jak i energetycznych. Wymienione zostały czynniki wpływające na zużycie drewna. Wiele uwagi poświęcono certyfikacji lasów, drewna i produktów z niego wytwarzanych, zarówno od strony ekonomicznej, jak i ekologicznej. Zwrócono uwagę, jak istotnym pracodawcą jest ten sektor gospodarki.

Opracowanie na pewno przyda się każdemu, kto chce dowiedzieć się czegoś o sektorze leśno-drzewnym w kraju. Pozycja może być świetnym podręcznikiem dla studentów m.in. leśnictwa.

UZ