Biomasa leśna na cele energetyczne

15 stycznia 2014 13:50 2014 Wersja do druku

Biomasa leśna na cele energetyczne
red. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski
IBL

2013, 250 s.

„Biomasa…” to zbiór 18 opracowań związanych z kwestiami surowca odnawialnego (jakim jest bez wątpienia biomasa leśna), wykorzystywanego na potrzeby przemysłu energetycznego.


Obok „Sektora leśno-drzewnego w zielonej gospodarce” to ważna pozycja podająca aktualne dane, stanowiąca kompendium wiedzy na temat biomasy. To przekrój zagadnień, począwszy od zwiększania lesistości Polski, przez prognozy pozyskania drewna, rynki zbytu obecnie i w przyszłości. Znajdziemy tu nie tylko informacje o korzyściach z pozyskania biomasy na cele energetyczne, ale też konsekwencjach takiego działania m.in. poprzez zubażania ekosystemów leśnych przez pozyskanie drewna i pozostałości pozrębowych. Przeczytamy też o wynikach badań mówiących m.in. o możliwości wprowadzania do lasów popiołów ze spalania biomasy jako rodzaju nawozu. Autorzy odnoszą się też do konsekwencji wykorzystywania drewna na cele energetyczne z jakimi mierzyć się dziś musi globalna polityka klimatyczna.

Pośród rozwiązań praktycznych znajdziemy przepisy prawa i analizy możliwości pozyskania czy transportu biomasy dla energetyki. Dowiemy się, jakie zależności w tym zakresie obowiązują w LP. Przedsiębiorcy związani z energetyka dowiedzą się jakie są techniczne rozwiązania w spalaniu biomasy, jakie problemy można napotkać decydując się na ten typ paliwa.

Choć forma monografii jest raczej naukowa, to prezentacja zagadnień bardzo przyjazna czytelnikowi. Kolorowe grafiki i zdjęcia z powodzeniem uzupełniają treści pisane.

Wśród autorów naukowcy z IBL, uczelni wyższych, przedstawiciele firm drzewnych czy energetycznych, ministerstwa gospodarki i DGLP, praktycy i teoretycy. Recenzentami opracowania byli prof. Stanisław Zajączkowski z IBL i dr Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych.

Pozycja obowiązkowa dla producentów biomasy i przedsiębiorców sektora energetycznego a może nawet dla decydentów stanowiących przepisy w zakresie energetyki.

UZ