Heinrich Cotta - Leben und Werk eines deutschen Forstmannes

10 lutego 2012 09:18 2012 Wersja do druku

Heinrich Cotta – Leben und Werk eines deutschen Forstmannes
Tłumaczenie tytułu brzmi: Heinrich Cotta – życie i dzieło niemieckiego leśnika
Albert Richter Neumann-Neudamm AG 2011, s. 288

Każda dziedzina wiedzy poddawana jest od czasu do czasu gruntownej analizie swoich korzeni. Historyczne jubileusze są ku temu szczególną okazją. Rok 2011 – dwusetna rocznica założenia uczelni leśnej w Tharandtcie przez Heinricha Cotta, to szczególny powód, aby lepiej przyjrzeć się owemu klasykowi nauk leśnych – pisze w swojej odezwie do czytelnika emerytowany nauczyciel tej renomowanej uczelni prof. Siegfried Prien.

Owa tak kompleksowo ujęta postać Heinricha Cotta to dotychczas jedyna jego biografia, będąca wyrazem wielkiego uznania jakie żywił prof. Albert Richter, autor tej pod każdym względem wyjątkowej publikacji. Studiując jeszcze przed wojną na uczelni leśnej w Tharandtcie, los zechciał, że Albert Richter zamieszkał na stancji w domu potomków założyciela tejże szkoły.

Wydawnictwo J. Neumann-Neudamm z wielką pieczołowitością odzwierciedla w nowym, trzecim wydaniu postać niemieckiego leśnika, cieszącego się międzynarodową renomą. Na 288 stronach czytelnik ma możność dogłębnego zapoznania się z całym dorobkiem życiowym wybitnego leśnika-badacza, nauczyciela i reformatora, wczuwając się jednocześnie w nader żywo oddaną panoramę leśnego życia kulturalnego tamtejszej epoki. Cotta to jeden z niewielu leśników o europejskiej randze, którego łączyła więcej niż tylko powierzchowna znajomość z wielkimi, współczesnymi mu osobistościami, takimi jak np. Goethe czy Alexander von Humboldt. Obok fachowej kompetencji, o ponadczasowej wielkości Heinricha Cotta decydują nadzwyczajne właściwości jego charakteru. Wiele zdjęć, rycin oraz wyczerpujące wskazówki źródłowe, uzupełnione przez obszerny indeks osobowy i rzeczowy, stanowią o szczególnej wartości tej jedynej w swoim rodzaju leśnej pozycji biograficznej. Dobrym uzupełnieniem tej jubileuszowej publikacji są, oddające dość sugestywnie sposób współczesnego podejścia do obchodzenia się ze spuścizną leśnych klasyków, dwa artykuły: Działalność Heinricha Cotta w Turyngii i jego wpływ na rozwój gospodarki leśnej Turyngii (S. Prien, 1962) oraz Heinrich Cotta – z dzisiejszej perspektywy (R. Mosandl,1994).

Stefan Panka