Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski

5 sierpnia 2010 08:46 2010 Wersja do druku

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski
Zygmunt Dajdok, Paweł Pawlaczyk (red.)
Klub Przyrodników 2009, s. 168

Problem walki z gatunkami inwazyjnymi staje się jednym z ważniejszych rozdziałów współczesnej ochrony europejskiej i krajowej przyrody. Coraz częściej podejmowane są programy badawcze, mające ocenić rolę tych gatunków oraz ich wpływ na rodzimych przedstawicieli flory i fauny. Realizowane są też projekty przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się niektórych gatunków inwazyjnych. Czy są one skuteczne?
Tego dowiemy się z prezentowanej książki. Szeroki, 26-osobowy, zespół specjalistów, głównie śląskich i wielkopolskich naukowców oraz pracowników parków narodowych, dowodzi szerokiego zainteresowania problemem i gwarantuje odpowiednio wysoki poziom zaprezentowanej w publikacji wiedzy.

W dużej części koncentruje się ona na prezentacji gatunków i przedstawicieli rodzajów obcych roślin spotykanych na podmokłych terenach całej Polski. W sumie opisano ich kilkadziesiąt, identyfikując wygląd każdego z nich, pochodzenie, sposób i czas zawleczenia do Polski, zajmowane siedliska, rejony występowania w kraju, oddziaływanie na inne gatunki, a także proponowane działania zaradcze. Te ostatnie oparte są często na doświadczeniach z różnych krajów. Szeroko opisano też trzy krajowe przykłady walki: z rdestowcami w Granicznym Meandrze Odry, barszczem Sosnowskiego na Suwalszczyźnie oraz tawułą kutnerowatą w Puszczy Drawskiej. Ważne są także rozdziały omawiające doświadczenia, głównie zagraniczne, związane ze zwalczaniem chemicznym, mechanicznym i mieszanym różnych gatunków obcego pochodzenia oraz ogólnie prezentujące problemy związane z występowaniem obcych gatunków w przyrodzie. Jak przyznają autorzy, nie wszystkie są dobrze sprawdzone, jest to bowiem stosunkowo nowe zagadnienie w problematyce ochrony przyrody.
Całość została dość bogato zilustrowana fotograficznie, choć książki nie należy traktować jak atlasu do rozpoznawania gatunków. Niemniej fotografie są bardzo pomocne.

SoWa
Wydanie książki dofinansował EkoFundusz w ramach projektu Ochrona ekosystemówmokradłowych w Puszczy Drawskiej.