Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych

18 grudnia 2009 13:16 2009 Wersja do druku

Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych
Piotr Gołos (red.)
IBL 2009

Właściciele lasów prywatnych powinni się spieszyć, ponieważ prezentowana książka ma bardzo niski nakład, a może stanowić dla nich nieocenioną pomoc w poruszaniu się po lesie. I nie chodzi tu o możliwość zgubienia się we własnych chaszczach, lecz o lepsze poznanie specyfiki gospodarowania w lasach prywatnej własności.

Poradnik przygotowany został przez kilkunastu specjalistów, na co dzień pracujących w IBL, LP oraz starostwach powiatowych, do których należy nadzór nad tym rodzajem lasów. Książka rozpoczyna się przedstawieniem sytuacji lasów prywatnych w Polsce i niektórych krajach europejskich. Później omawia prawne aspekty gospodarki leśnej, prezentując m.in. ich tło historyczne, kwestie nadzoru i opodatkowania, obowiązki właścicieli lasów, wymogi wynikające z konieczności ochrony gruntów leśnych, a także zasady obowiązujące przy zalesieniach. Omówione zostały również zasady korzystania z pomocy finansowej oraz doradztwa w kwestiach zalesienia.

Wydaje się, że ważnym tematem, który powinien dać właścicielom wiele do myślenia, jest część poświęcona możliwości tworzenia wspólnot leśnych. W dalszej części poradnika znalazły się informacje związane ze sposobami zagospodarowania lasu, jego ochrony przed owadami i chorobami grzybowymi, gospodarką łowiecką, a także „wspomaganiem” jego wzrostu poprzez mikoryzowanie sadzonek.

Rozdział przedostatni poświęcono użytkowaniu lasu. Przedstawiono w nim podstawowe informacje o wartości użytkowej najważniejszych gatunków drewna, jego wadach, klasyfikacji i pomiarach surowca. Zaprezentowano również dane dotyczące środków technicznych stosowanych przy pozyskaniu drewna w małych gospodarstwach leśnych i zasadach bezpieczeństwa przy tym wymaganych.

Przegląd wiedzy o gospodarce w lasach prywatnych kończy rozdział poświęcony ekonomii. Omówiono w nim proces produkcji leśnej, specyfikę zakładów usług leśnych oraz zasady ustalania cen drewna. Ponadto w załącznikach dodano adresy krajowych wspólnot leśnych oraz spis aktów prawnych regulujących gospodarkę leśną w lasach prywatnych. Całość ilustrowana jest dość skromnie barwnymi zdjęciami oraz rysunkami.

SOWA