Uszkodzenia drzew leśnych

18 listopada 2009 11:57 2009 Wersja do druku

Uszkodzenia drzew leśnych
Janusz Szałkiewicz
PWRiL 2009, s. 357

Jedną z podstawowych zasad ochrony lasu jest szybkie rozpoznanie sprawcy uszkodzenia drzewa lub drzewostanu i określenie skali tego zjawiska. Prezentowana książka pomoże ustalić, kto lub co zaatakowało drzewa w lesie czy ogrodzie.

Podstawową zaletą atlasu jest to, że prezentowane uszkodzenia przypisane są do konkretnego gatunku drzewa, a nie jego częściliści, pnia itp. Przyjęte przez autora rozwiązanie bardzo ułatwia znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczynę zmian. Wystarczy wyszukać strony poświęcone odpowiedniemu gatunkowi i na nich odnaleźć obraz odpowiadający temu, co widzimy w naturze. Poszukiwania znacznie ułatwiają fotografie doskonale ilustrujące każdy z czynników chorobotwórczych. Ich opis stanowi swego rodzaju klucz, ułatwiający odnalezienie właściwego uszkodzenia. Najpierw wskazuje, na których częściach drzewa poszukiwać uszkodzeń, następnie opisuje ich charakterystyczne cechy, wiek drzewa i miesiące, w których należy spodziewać się opisywanych zmian, a następnie określa sprawcę lub przyczynę uszkodzenia. Poza tym w części opisowej znajdują się informacje o tym, czy podobne objawy można obserwować na innych gatunkach drzew oraz czy mają one lub czy mogą mieć znaczenie dla gospodarczego wykorzystania lasu. Co ważne, w oddzielnej grupie opisane zostały uszkodzenia obserwowane u wszystkich bądź u większości opisywanych gatunków drzew.

Ważnym elementem książki jest rozdział, w którym hasłowo ujęto poszczególne objawy przypisane do gatunku i opatrzono je odpowiednimi odsyłaczami do stron z rozszerzonym opisem i ilustracjami. Ten rodzaj skorowidzu stworzony jest z myślą o nieco bardziej zorientowanych użytkownikach, którzy potrafią rozpoznać rodzaje uszkodzeń.

Spośród kilku dostępnych obecnie na rynku atlasów uszkodzeń ten wydaje się być jednym z czytelniejszych i łatwiejszych w użyciu. Na ponad 350 stronach zgromadzono dane o najważniejszych uszkodzeniach brzóz, buków, dębów, jesionów, kasztanowców, klonów, olsz, topól, wierzb, lip, sosen, świerków, jodeł, modrzewi i jałowców. To wystarczające uzasadnienie, by książkę nazwać poradnikiem leśnika. Jest to kolejna książka wydana pod tym hasłem przez PWRiL. Zamówienia: www.pwril.com

SoWa