Botanika leśna

21 września 2009 15:27 2009 Wersja do druku

Botanika leśna
Jakub Tomanek, Leokadia Witkowska-Żuk
PWRiL 2008, s. 594

Książka ta zwyczajowo traktowana jest jako podręcznik akademicki, na który od lat zapotrzebowanie nie maleje. Na wszystkich wydziałach leśnych wyższych uczelni botanika jest jednym z podstawowych przedmiotów. I słusznie. Obserwowane współcześnie zmiany w leśnictwie i ochronie przyrody sprawiają, że leśnicy powinni na tę książkę spojrzeć trochę inaczej. Powinna stać się pomocą w ich codziennej pracy, bo jak możemy przeczytać w najnowszym, siódmym jej wydaniu: wśród kadry pracującej w lasach zaistniała obecnie potrzeba podnoszenia kwalifikacji przyrodniczych (...). Szczególnej wagi nabrała znajomość fitosocjologii w związku z tym, że jednym z najważniejszych obiektów podlegających ochronie są siedliska przyrodnicze, i są one wyróżniane i opisywane jako zbiorowiska roślinne systemu fitosocjologicznego, a nie jako siedliskowe typy lasu, mające zastosowanie w gospodarce leśnej.


Ten fragment wystarczy, by stwierdzić, że podręcznik został zaktualizowany i rozszerzony. Nieznacznie zmieniła się również szata graficzna oraz wzrosła objętość, która obecnie liczy już 594 strony. Dlatego też nie sposób opisać całej zawartości, którą podzielono na cztery części. Podawana jest w nich kolejno ogólna wiedza o roślinach drzewiastych oraz bardziej szczegółowa o gatunkach nagozalążkowych i okrytozalążkowych.

Część czwarta przybliża podstawy fitosocjologii. Stanowi również przegląd ważniejszych dla leśnictwa zbiorowisk roślinnych Polski. Poza tym omówiono w niej dynamikę zbiorowisk roślinnych, współczesne kierunki badawcze w fitosocjologii i typologię leśną. Osobny rozdział poświęcono ochronie szaty roślinnej, choć wydaje się, że nie jest on  wystarczająco rozbudowany jak na czasy rosnącej rangi ochrony siedlisk. Ta część książki, wypełniona diagramami, tabelami, mapami zasięgów zbiorowisk, a także dokładnymi ich opisami niezaprzeczalnie może być dla współczesnego leśnika, pracującego w terenie, nieocenioną pomocą. Książka zawiera też po kilkaset barwnych zdjęć i czarnobiałych rysunków, ułatwiających identyfikację opisywanych drzew i krzewów. Jest solidną dawką wiedzy o lesie i poszczególnych składnikach drzewostanów. Twarda oprawa jest jej dodatkowym atutem. Można ją zamawiać poprzez stronę www.pwril.com