Ptaki. Encyklopedia

23 lipca 2009 13:55 2009 Wersja do druku

Ptaki. Encyklopedia
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, 512 s.

Ptakom poświęcono, nawet w Polsce, niezliczoną liczbę książek. Ale ostatnia oferta PWN jest w tym względzie wyjątkowa i niebanalna. Oto otrzymaliśmy potężny, liczący ponad pięćset stron, przedruk prawdziwego ornitologicznego dzieła. Większość z jedenastu autorów tekstów to specjaliści z organizacji BirdLife International, zaś doskonałych zdjęć użyczyło do publikacji kilkuset fotografów z całego świata, bowiem książka dotyczy ptaków globu. Prezentuje ponad 1000 ich gatunków (1/10 znanych na świecie), opisując wygląd, rozmieszczenie i przynależność systematyczną. Z książki dowiemy się o tym, jak ptaki ewoluowały, gdzie i jak żerują oraz co zjadają, jak się porozumiewają, na czym polegają ich gody oraz wychowanie młodych, a także jak pasjonujące mogą być ich wędrówki.


To nie wszystko – oddzielne rozdziały omawiają ich budowę, zmysły, rolę i konstrukcję piór oraz skrzydeł, analizują lot, przystosowania pokarmowe, zdolności obronne, a także metody ochrony, gatunki wymierające i wymarłe.

Obszerny rozdział omawia różnorodność środowiska ich życia. Powstał on we współpracy z organizacją Audobon, zajmującą się odtwarzaniem ptasich siedlisk. Zdecydowaną większość książki zajmują jednak, prezentowane w ujęciu systematycznym, opisy gatunków. Choć są one skondensowane, to przy każdym znajdziemy informacje o długości osobnika, jego masie, środowisku, podgatunkach, zamieszkiwanych rejonach świata (wraz z mapą), charakterystycznych cechach ubarwienia, pokarmie i ewentualnych wędrówkach. Każdy fragment opatrzony jest przynajmniej jedną fotografią, a przy każdej z nich znajdziemy dokładny opis. Nie ma więc wątpliwości, czy ilustracja przedstawia ptaka młodego czy dorosłego, samca czy samicę, ubarwionego typowo czy nietypowo. Na części fotografii zaznaczono też i opisano najbardziej charakterystyczne elementy ubarwienia. Między opisami gatunków, w formie ăprzerywników”, znajdziemy opisy najciekawszych światowych ostoi ptasich oraz sugestie, które gatunki warto w nich podpatrywać.

Oprócz ogromnej dawki wiedzy znalazło się również miejsce na artyzm widoczny na wielu fotografiach. Nad polskim wydaniem książki czuwali znani ornitolodzy, tym razem obsadzeni w roli tłumaczy: Henryk Garbarczyk, Maciej Gromadzki, Andrzej Kruszewicz, Tomasz Mazgajski i Łukasz Rejt.

Dawno nie było na krajowym rynku tak ciekawej i pięknie wydanej książki. Zamówienia na www.pwn.pl

SoWa